Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Algemene ziekenhuizen

Omzendbrieven aan de algemene ziekenhuizen

  • Omzendbrief aan de ziekenhuizen 2021/02
    Nationale overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen: Verlenging van de overeenkomst en indexering tarieven vanaf 1 januari 2021
  • Omzendbrief aan de ziekenhuizen 2020/13
    Vervoerskosten van de prematuren en pasgeborenen wier leven wordt bedreigd of die een risico op blijvende neurologische sequelen lopen - Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2021
Publicatie datum: 25/02/2021