Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

MyCareNet

OMZ. ZH. 2014/9 - Overschakeling naar MyCareNet

Voor de ziekenhuizen is sinds enige tijd de periode lopende voor de overschakeling van CareNet naar MyCareNet. Oorspronkelijk werd vooropgesteld dat alle ziekenhuizen tegen 1 oktober 2014 dienden te zijn overgeschakeld. Omwille van technische problemen bij het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) is het ritme van de overschakeling echter trager verlopen dan gepland. Daarom wordt de overgangsperiode verlengd tot eind mei 2015 op voorwaarde dat elk ziekenhuis aan het NIC een planning overmaakt omtrent de overschakeling naar MyCareNet. De meeste ziekenhuizen (of hun softwareproviders) deden dit reeds in antwoord op een brief van het NIC.

U kan Omzendbrief ZH 2014/9 hier raadplegen.

Publicatie datum: 14/07/2014