Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Laagvariabele zorg

Ziekenhuisverblijven voor 'laagvariabele zorg': de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep en de verdeelsleutel voor het gedeelte honorarium geldig vanaf 01/06/2022 zijn beschikbaar.

 

Klik hier voor de volledige informatie te raadplegen

 

De hervorming van het ziekenhuislandschap voorziet in een grondige wijziging van de ziekenhuisfinanciering. Op 1 januari 2019 wordt, voor de ziekenhuisverblijven tijdens dewelke standaardiseerbare, weinig complexe zorg wordt verleend, die van de ene patiënt tot de andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis weinig verschilt, het bedrag van de honoraria dat de zorgverzekering vergoedt, globaal, vast en onafhankelijk van het zorgproces voor de individuele patiënt. Deze “globale prospectieve bedragen” variëren in functie van de redenen voor de opname (pathologie) en van de aard van de behandeling, maar zijn in elk ziekenhuis identiek. 

Welke reglementering? Welk budget? Wat is het risico voor een ziekenhuis dat het systeem niet respecteert? Wat gebeurt er met het systeem van de referentiebedragen?

 

Dit zijn de fundamenten van het nieuwe financieringssysteem voor ziekenhuizen:

 

  1. Wat is de basis van het nieuwe systeem “globale bedragen”?

  2. Welke patiënten komen in aanmerking door het nieuwe systeem ?

  3. Op welke verstrekkingen zijn de globale bedragen van toepassing?

  4. Hoe worden de globale prospectieve bedragen berekend? 

  5. Hoe moet het ziekenhuis de globale bedragen factureren ?

  6. Welke ondersteuning wordt voorzien voor de implementatie van het nieuwe system ? Welke monitoring ?

 

Bron RIZIV

Publicatie datum: 27/01/2022

Globaal prospectief bedrag 2021

Publicatie datum: 05/03/2021

Globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor 2021

Wet en uitvoeringsbesluit

Publicatie datum: 18/12/2018

1.Basisprincipes van het nieuwe systeem

Publicatie datum: 14/01/2020

2.Welke patiënten ?

Publicatie datum: 11/11/2018

3.Op welke verstrekkingen?

Publicatie datum: 11/11/2018

4.Berekening van de bedragen ?

Publicatie datum: 11/11/2018

5.Facturatie door ziekenhuis ?

Publicatie datum: 11/11/2018

6.Ondersteuning ? Monitoring ?

Publicatie datum: 11/11/2018

Bestanden

Publicatie datum: 13/11/2018