Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Hervorming financiering

Kijk ook naar "Laagvariabele zorgen "Ziekenhuisnetwerken"


Gemeenschappelijke verklaring

Publicatie datum: 27/08/2015

Inzake een nieuwe rol van het ziekenhuis in het zorglandschap

Roadmap

Publicatie datum: 24/10/2013

Onkelinx + BVAS standpunt 

Forfaitaire honoraria

Publicatie datum: 23/06/2014

BVAS standpunt 

Hervorming op de rails

Publicatie datum: 25/05/2015

Door Maggie De Block

Stand van zaken na KCE-rapport

Publicatie datum: 02/10/2014

Planning van de hervorming

Publicatie datum: 25/05/2015

28/04/15 Persbericht Maggie De Block

 

Thema’s pilootprojecten

Publicatie datum: 16/09/2015

KCE - Financiering ziekenhuizen

Publicatie datum: 07/12/2013

Reorganisatie landschap en financiering

Publicatie datum: 20/12/2018

Reorganisatie van het ziekenhuislandschap et de ziekenhuisfinanciering vanaf 01/01/2019 - FAQ