Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Globaal prospectief bedrag 2021

Globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor 2021

In het Belgisch Staatsblad is recent het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis bekendgemaakt en meegedeeld aan de ziekenhuizen.Per patiëntengroep wordt een overzicht van het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2021 gegeven. Deze bedragen zijn van toepassing voor alle opnames die een aanvang nemen na 31 december 2020 en vóór 1 januari 2022.

 


U kan het globaal perspectief bedrag per ziekenhuisopname voor 2021 hier raadplegen

 

 

 

 

 

Publicatie datum: 05/03/2021