Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Gipsforfait

Omz 2013/6 - Voorwaarden voor aanrekening van het gipsforfait

Een recente RIZIVomzendbrief aan de ziekehuizen herhaalt de voorwaarden voor facturatie van de gipskamer. Eerst en vooral wordt benadrukt dat in de overeenkomst de gipskamer omschreven wordt als een kamer bestemd voor het aanbrengen van fixatiemateriaal op basis van gipsverbanden of synthetisch materiaal, die meer bepaald gebruikt worden voor een breuk, een luxatie, een orthopedische behandeling of het nemen van een afgietsel”.

 

Dit betekent dan ook dat om het gipsforfait te kunnen aanrekenen het aanbrengen van het gips, de gipsverbanden of het fixatiemateriaal op basis van synthetisch materiaal dient te gebeuren in de gipskamer en dus niet in de consultatieruimte van de arts of op de dienst spoedgevallen.

 

De omschrijving ban het forfait heeft als gevolg dat voor een verstrekking ‘continue tractie’ buiten de gipskamer en zonder dat daarbij gipsverbanden of vorengenoemd synthetisch materiaal wordt gebruikt, het forfait van de gipskamer niet kan aangerekend worden.

 

De overeenkomst bepaalt tevens de behandelingen waarvoor het forfait gipskamer aangerekend kan worden: een breuk of luxatie; een orthopedische behandeling; het nemen van een afgietsel met een betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan N 66.  De omzendbrief besluit dus dat het forfait van de gipskamer niet kan aangerekend worden indien geen van deze behandelingen heeft plaatsgehad

Meer info op de omzendbrief:

 

Ref. : Omz-ZH-2013/6 van 9/10/2013

Publicatie datum: 13/10/2013