Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Covid actualiteiten-opschalen Surge Capacity Plan naar Fase 1B - aanvulling

Het Hospital & Transport Surge Capacity Comité (HTSCC) heeft onlangs een brief ter attentie van de ziekenhuizen inzake COVID-19 –communicatie Omikron gepubliceerd.
De ziekenhuiscijfers zijn de afgelopen weken gedaald maar, ten gevolge de nieuwe omikron-variant, stijgen de epidemiologische cijfers al opnieuw en heel snel,zo ook het aantal nieuwe COVID-hospitalisaties per dag.

Met de huidige ziekenhuiscapaciteit kan een Omikron-piek met 8 000 gehospitaliseerden en 870 ICU patiënten geabsorbeerd worden binnen het systeem.

De predictiemodellen met betrekking tot Omikron-piek op het aantal hospitalisaties en ICU-opnames blijven zeer uiteenlopend. Op dit ogenblik zijn ze zelfs te onvoorspelbaar voor de biostatistici om enig modellering voor ICU op te maken.

 

Klick hier om de volledige informatie te raadplegen.

Publicatie datum: 13/01/2022

Kwaliteitslabel ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ 2019

Publicatie datum: 10/01/2020

FOD Volksgezondheid

Kwaliteitsindicatoren

Publicatie datum: 19/12/2019

Peilingen patiëntervaring in Vlaamse ziekenhuizen