Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Startende artsen

De eerste stappen

Publicatie datum: 14/02/2015

Proficiat! U heeft uw diploma Geneeskunde op zak, maar wat nu?

De stage

Publicatie datum: 15/08/2013

Hieronder volgt een algemeen geldende uiteenzetting voor zowel de huisartsen in opleiding als de artsen-specialisten in opleiding op basis van de recente wetgeving.

HAIO

Publicatie datum: 14/02/2015

Praktische informatie voor de huisarts in opleiding.

ASO

Publicatie datum: 15/08/2013

Praktische informatie voor de arts-specialist in opleiding.

Accreditering

Publicatie datum: 16/08/2013

Artsen die nog moeten erkend worden of pas erkend zijn door de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid, kunnen een voorlopige accreditering aanvragen voor 1 jaar.

Getuigschriften voor verstrekte hulp

Publicatie datum: 14/02/2015

Bestellen van voorschriftenboekjes

Publicatie datum: 14/02/2015