Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Sitemap

Onze geschiedenis – 20/10/2013

Onze structuur – 14/09/2013

Raad van Bestuur – 18/06/2022

Staf – 01/11/2017

ABSYM Activiteitenverslagen

2021 – 23/06/2022

ABSYM Activiteitenverslagen

2020

ABSYM Activiteitenverslagen

2019

ABSYM Activiteitenverslagen

2018

ABSYM Activiteitenverslagen

2017

ABSYM Activiteitenverslagen

2016

ABSYM Activiteitenverslagen

2015

ABSYM Activiteitenverslagen

2014

ABSYM Activiteitenverslagen

2013

ABSYM Activiteitenverslagen

2010

ABSYM Activiteitenverslagen

2011

ABSYM Activiteitenverslagen

2012

Administratieve controle – 17/11/2021

Arbeidsongeschiktheid – 01/08/2019

INAMI Begroting

Duurzame gezondheidzorg – 21/10/2020

INAMI Begroting

Vanaf 2022 – 05/08/2021

BelRAI – 15/09/2022

INAMI BVAS zetelt in...

Accrediteringsstuurgroep – 30/08/2018

INAMI BVAS zetelt in...

Algemene Raad voor geneeskundige Verzorging – 30/08/2018

INAMI BVAS zetelt in...

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) – 30/08/2018

INAMI BVAS zetelt in...

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) – 05/07/2019

INAMI BVAS zetelt in...

Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen (NCGZ) – 30/08/2018

INAMI BVAS zetelt in...

Nationale Raad voor kwaliteitspromotie (NRKP) – 30/08/2018

INAMI BVAS zetelt in...

Technisch Geneeskundige Raad (TGR) – 30/08/2018

INAMI BVAS zetelt in...

Verzekeringscomité – 30/08/2018

INAMI BVAS zetelt in...

Wetenschappelijke Raad – 20/10/2013

Consensusvergadering – 17/11/2022

INAMI DGEC

Actieplan 2018-2020 – 16/07/2018

INAMI DGEC

Activiteitenverslagen – 05/08/2021

E-learning bibliotheek – 16/12/2020

Elektronische facturatie – 17/11/2021

Fonds medische ongevallen – 11/06/2021

INAMI Fonds medische ongevallen

Fonds Medische Ongevallen: activiteitenverslag 2020 – 21/10/2021

Gezondheidszorg in Europa – 24/11/2022

Grensarbeiders – 30/04/2019

Informatieblad – 03/11/2022

INAMI Jaarverslag

2014 - Jubileum van het RIZIV – 28/07/2015

INAMI Jaarverslag

Jaarverslag 2015 – 20/07/2016

INAMI Jaarverslag

Jaarverslag 2016 – 26/10/2017

INAMI Jaarverslag

Jaarverslag 2017 – 10/07/2018

INAMI Jaarverslag

Jaarverslag 2018 – 27/06/2019

Medisch verbruik – 28/07/2015

INAMI Overeenkomsten

Ademhalingsziekten

INAMI Overeenkomsten

Aids – 19/03/2019

INAMI Overeenkomsten

Diabetes - Kinderen en adolescenten – 12/07/2018

INAMI Overeenkomsten

Diabetes - Volwassenen – 12/07/2018

INAMI Overeenkomsten

Prematuur geboren kinderen: – 12/07/2018

ProGezondheid – 01/08/2022

INAMI PROMES

2018/05 Rapport – 18/07/2018

INAMI Publicaties - Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Overzicht van de publicaties

INAMI Publicaties - Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

RIZIV Voorstelling – 29/05/2016

INAMI Publicaties - Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Toegang tot gezondheidszorg – 08/07/2021

RIZIV-nummer – 30/09/2020

INAMI Verstrekkingen op afstand door artsen

Tegemoetkoming – 01/08/2019

INAMI Verstrekkingen op afstand door artsen

Zorg op afstand: wat kunnen we leren uit de eerste ervaringen? – 08/10/2020

Zachte echelonnering – 17/11/2022

Artsenkadaster – 10/06/2015

SPF Santé Bio-ethiek raadgevend comité

Euthanasie – 18/12/2017

SPF Santé Bio-ethiek raadgevend comité

Geandicapten: Seks. bijstand – 16/01/2017

Campagne Govapp – 12/05/2022

SPF Santé Campagne Govapp

Alcohol en zwangerschap – 23/10/2018

Erkenning huisartsen – 05/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

Behoud van de erkenning – 03/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

De FOD Volksgezondheidsrol – 05/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

Erkenning via e-loket – 22/12/2015

SPF Santé Erkenning huisartsen

Erkenningscommissie – 03/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

Federale Raad voor de Huisartsenkringen – 05/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

Recente wetswijziging: eerste erkenning stagemeester of -dienst – 13/09/2015

SPF Santé Erkenning huisartsen

Visa -Verkrijgen van de titel huisarts – 05/01/2014

Erkenning specialisten – 03/01/2014

SPF Santé Erkenning specialisten

De FOD Volksgezondheidsrol en gemeenschappensrol – 02/01/2014

SPF Santé Erkenning specialisten

Erkenning via e-loket – 22/12/2015

SPF Santé Erkenning specialisten

Erkenningscommissies – 03/01/2014

SPF Santé Erkenning specialisten

Oncologie – 24/06/2015

SPF Santé Erkenning specialisten

Visa -Verkrijgen van de titel van geneesheer-specialist – 03/01/2014

SPF Santé FAGG

Klinische proeven : nieuwe databank – 19/05/2018

Geef uw advies – 17/11/2022

SPF Santé Geef uw advies

Klinische proef – 01/08/2018

Geïntegreerde zorg – 08/06/2017

Geneeskundige beroep – 03/01/2014

SPF Santé Geneeskundige beroep

Definitie van het beroep – 03/01/2014

SPF Santé Geneeskundige beroep

Regulatie van het beroep in België – 05/01/2014

Hoge Gezondheidsraad – 15/09/2022

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

ADHD​ Medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak – 06/05/2021

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

AstraZeneca-Oxford vaccin bij +65-jarigen – 10/02/2021

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Bloedtransfusiesysteem - covid19

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Gamestoornissen – 30/06/2020

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Hypnose in de gezondheidszorg – 25/09/2020

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Immunisatie tijdens de zwangerschap – 17/11/2020

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Invloed van de magnetische velden – 17/09/2020

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Medische blootstellingen aan ioniserende stralingen – 19/09/2020

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Medische jury – 19/09/2020

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Myalgische Encefalomyelitis – 03/11/2020

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Prioritering van risicogroepen voor SARS-CoV-2 vaccinatie (Fase Ib) – 12/02/2021

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021 – 24/02/2021

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen COVID-19 bij de zwangere vrouw – 22/04/2021

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen pneumokokken volwassenen – 09/07/2020

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen seizoensgriep

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie van kinderen met risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPZ) – 04/04/2021

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Vegetarische voeding – 28/04/2021

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Ventilatie en overdracht van SARS-CoV-2 – 16/02/2021

SPF Santé Hoge Raad spec. en huisartsen

Recente wetswijziging: – 24/03/2016

SPF Santé Hoge Raad spec. en huisartsen

Verlenging erkenning stagemeesters – 06/04/2017

SPF Santé Interministeriele conferentie

2018-11-05 – 11/11/2018

SPF Santé Interministeriele conferentie

2019-05-24 – 31/05/2019

MEDEX – 03/02/2017

SPF Santé MEDEX

eMediAtt – 05/05/2014

Overlegstructuren – 24/11/2013

SPF Santé Overlegstructuren

Introductie – 02/01/2014

SPF Santé Overlegstructuren

Multipartite betreffende het ziekenhuisbeleid – 11/11/2013

SPF Santé Overlegstructuren

Nationale paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen – 11/11/2013

SPF Santé Overlegstructuren

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen – 11/11/2013

SPF Santé Overlegstructuren

Planningscommissie – 26/09/2017

SPF Santé Pilootprojecten

Verkort verblijf op de materniteit – 23/07/2019

Raden en commissies – 05/01/2014

SPF Santé Raden en commissies

Erkenningscommissies – 03/01/2014

SPF Santé Raden en commissies

Federale Raad voor de Huisartsenkringen – 03/01/2014

SPF Santé Raden en commissies

Planningscommissie – 05/01/2014

SPF Santé Raden en commissies

Provinciale Geneeskundige Commissies – 08/12/2016

Stagemeester – 26/05/2022

SPF Santé Stagemeester

Stagemeester: vergeet uw eHealthBox niet te raadplegen – 16/04/2017

KCE

SPF Santé KCE

Nieuw KCE-rapport over het vaccin tegen zona – 25/10/2022

SPF Santé KCE

Nieuw KCE-rapport over geïntegreerde zorg – 06/10/2022

SPF Santé KCE

Zorg voor kinderen – 29/09/2022

SPF Santé KCE

Gezondheidssysteem - Duurzaamheid – 22/06/2021

SPF Santé KCE

Jaarverslag 2020 – 08/04/2021

SPF Santé KCE

Somatische zorg in een psychiatrische setting – 24/03/2021

SPF Santé KCE

Health Systems in Transition (HiT) – 11/02/2021

SPF Santé KCE

Immunoglobulines – 23/12/2020

SPF Santé KCE

Hoorapparaten en implantaten bij gehoorverlies – 03/12/2020

SPF Santé KCE

Ouderenmis(be)handeling – 12/11/2020

SPF Santé KCE

Post-Intensive Care Syndroom – 12/11/2020

SPF Santé KCE

Obstructief slaapapneusyndroom – 09/07/2020

SPF Santé KCE

Obesitaschirurgie – 01/07/2020

SPF Santé KCE

Videoconsultaties – 24/06/2020

SPF Santé KCE

Verpleegkundige bestaffing – 06/02/2020

SPF Santé KCE

Geïntegreerd prenataal zorgpad – 06/02/2020

SPF Santé KCE

Cholesterol – 23/01/2020

SPF Santé KCE

Materniteiten – 16/01/2020

SPF Santé KCE

Gezondheidsgeletterdheid – 09/01/2020

SPF Santé KCE

Aanpak van SOA door de eerste lijn – 28/11/2019

SPF Santé KCE

Onderzoek: patiënten meer betrekken – 06/11/2019

SPF Santé KCE

Jaarverslag 2018

SPF Santé KCE

Kunstmatige voeding – 23/05/2019

SPF Santé KCE

HPV-virus vaccinatie jongens – 31/01/2019

SPF Santé KCE

Gezondheidssysteem check-up – 25/04/2019

SPF Santé KCE

Asielzoekers – 31/10/2019

SPF Santé KCE

Zwangerschap onderzoeken – 20/01/2019

SPF Santé KCE

Hoofd- en halskanker – 10/01/2019

SPF Santé KCE

SOI’s – 26/03/2019

SPF Santé KCE

Antibiotica verantwoord gebruik – 04/04/2019

SPF Santé KCE

Obesitas – 13/06/2019

SPF Santé KCE

Protontherapie bij volwassenen – 24/01/2019

SPF Santé KCE

Hart- en vaatincidenten – 20/01/2019

SPF Santé KCE

Geestelijke gezondheidszorg – 22/10/2019

Advies oktober 2022 – 26/10/2022

Adviezen maart 2021 – 30/03/2021

Verkiezingen 2021 – 02/03/2021

Adviezen september 2020 – 07/10/2020

Accreditering – 25/01/2022

Beschermingsmateriaal – 23/06/2022

COVID 19 Beschermingsmateriaal

Belastingteruggave – 12/07/2021

COVID 19 Beschermingsmateriaal

Chirurgische maskers vs. FFP2 – 04/02/2021

COVID 19 Beschermingsmateriaal

FFP2 mondmaskersaanbieding * Rychem Group-Action

COVID 19 Beschermingsmateriaal

RIZIV-tegemoetkoming – 05/08/2021

COVID 19 Beschermingsmateriaal

Verlaagd btw-tarief van 6 % – 03/12/2020

COVID 19 Contact tracing

Contact tracing – 02/08/2020

COVID 19 Contact tracing

COVID-19: tracking and tracing – 11/03/2021

COVID 19 Contact tracing

Tracing against corona – 17/12/2020

Covid-19: Coronabarometer – 25/01/2022

Derdebetalerssysteem – 22/04/2020

GEES - Eindverslagen – 11/06/2020

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Belgian Mental Health Monitor COVID-19 – 12/08/2021

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Dag- en nachthospitalisatie – 07/06/2021

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg – 09/06/2020

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Nabehandeling – 07/06/2021

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Psychiatrische ziekenhuizen – 06/08/2020

COVID 19 Geestelijke gezondheidszorg

Psychosociale opvang – 12/08/2021

Hoge Gezondheidsraad – 01/09/2022

COVID 19 Hoge Gezondheidsraad

Extra dosis mRNA vaccin voor ouderen – 04/11/2021

COVID 19 Huisartsen

COVID-19-barometer – 14/10/2020

COVID 19 Huisartsen

Mededeling resultaat sneltest – 16/12/2020

COVID 19 Huisartsen

Wijzigingen – 01/10/2020

Juridisch nieuws – 19/11/2020

KCE – 14/04/2021

COVID 19 Medische getuigschriften - Arbeidsongeschiktheid.

Eenvoudiger medisch getuigschrift – 20/03/2020

COVID 19 Medische getuigschriften - Arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen – 06/04/2021

COVID 19 Medische getuigschriften - Arbeidsongeschiktheid.

Veranderingen – 07/05/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

COVID-19 Documentatie – 16/04/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Attest voor verplaatsingen – 31/03/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Beroepsgeheim – 20/05/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Gegevens met betrekking tot vaccinaties – 25/03/2021

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Medische attesten – 06/04/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Meldingsplicht door de arts – 27/07/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Steun aan de artsen van de eerste lijn – 26/11/2020

COVID 19 Nationale Orde der artsen

Vaccinatieprogramma - Deontologische aspecten – 04/02/2021

Niet-dringende zorg – 30/04/2020

Nomenclatuur - Factuur – 03/06/2021

Revalidatie en toezicht – 17/08/2020

COVID 19 RIZIV, Nieuwe financiering Covid-19 testcentra

COVID-19: de impact op onze uitgaven voor de ziekteverzekering in 2021 – 10/08/2022

SCIENSANO – 26/05/2022

COVID 19 SCIENSANO

Epidemiologische rapporten – 25/03/2021

COVID 19 SCIENSANO

Fact sheet – 24/06/2020

COVID 19 SCIENSANO

Gevalsdefinitie, testing, procedures – 17/08/2020

COVID 19 SCIENSANO

Meer uitgebreide informatie op Covid-19 – 04/02/2021

COVID 19 SCIENSANO

Opvolging per gemeente – 24/06/2020

COVID 19 SCIENSANO

Website – 09/03/2021

Stand van zaken – 01/04/2021

Testing – 03/11/2022

COVID 19 Triage en staalafname

Centra in kaart – 17/09/2020

COVID 19 Triage en staalafname

Eerstelijns triage- en afnamecentra: vergoeding – 09/06/2021

COVID 19 Triage en staalafname

Organisatie van de staalafname – 31/07/2020

Vaccinatie – 15/09/2022

COVID 19 Vaccinatie

Vaccinatie - Te weten - Websites

COVID 19 Vaccinatie

12- tot 15-jarigen met comorbiditeiten – 24/06/2021

COVID 19 Vaccinatie

ADVANCE-project – 21/12/2020

COVID 19 Vaccinatie

Astra Zeneca: stand van zaken – 15/04/2021

COVID 19 Vaccinatie

Buitenlandse vaccinaties – 23/08/2021

COVID 19 Vaccinatie

Coronacertificaat – 16/06/2021

COVID 19 Vaccinatie

IMC - commissaris Corona – 15/04/2021

COVID 19 Vaccinatie

Leveringen - overzicht vaccinaties – 30/06/2021

COVID 19 Vaccinatie

QVax – 08/04/2021

COVID 19 Vaccinatie

Tegemoetkoming voor vaccineren – 18/03/2021

COVID 19 Vaccinatie

Toolbox & webinars – 11/03/2021

COVID 19 Vaccinatie

Vaccinatie 16 tot 17 jaar – 20/05/2021

COVID 19 Vaccinatie

Vaccinatiestrategie – 06/04/2021

COVID 19 Vaccinatie

Vereiste competenties voor vaccinatie – 19/05/2021

COVID 19 Vaccinatie

Verplichte vaccinatie gezondheidspersoneel – 29/07/2021

COVID 19 Vaccinatie

Zwangere vrouw - Vaccinatie – 21/04/2021

Vroedvrouwen – 14/05/2020

COVID 19 Zelfstandigen - COVID-19: maatregelen

Aanvullende crisisuitkering – 14/07/2021

COVID 19 Zelfstandigen - COVID-19: maatregelen

Sociale bijdragen – 28/01/2021

Ziekenhuizen – 09/06/2022

COVID 19 Ziekenhuizen

Aanpassingen rond isolatie – 14/12/2020

COVID 19 Ziekenhuizen

Covid-19-patiënten thuis – 23/12/2020

COVID 19 Ziekenhuizen

Medische raden – 15/07/2020

COVID 19 Ziekenhuizen

Richtlijnen gehospitaliseerde patiënten – 08/04/2021

COVID 19 Ziekenhuizen

Ziekenhuistransfers – 13/05/2021

COVID 19 Zorg op afstand

Telefonische adviezen – 02/07/2020

COVID 19 Zorg op afstand

Update op 09/06 – 25/06/2020

COVID-19 Afname stalen – 07/05/2020

COVID-19 Zorg op afstand – 02/04/2020

COVID-19 Nomenclatuur FAQ – 02/04/2020

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Wijzigingen op 01/12/2018 – 29/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.1 Algemene bepalingen – 07/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.2 Raadplegingen, bezoeken en adviezen – 06/10/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.3 Gewone geneesknd. hulp – 02/06/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.4, 5 en 6 Tandverzorging – 12/08/2015

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.7 Kinesitherapie – 05/10/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.9 Verlossingen – 31/05/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.11 Algemene speciale technische verstrekkingen en puncties – 26/04/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.12 Anesthesie – 20/01/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.13 Reanimatie – 28/07/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 a) Algemene heelkunde – 28/03/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 b) Neurochirurgie – 04/08/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 c) Plastische heelkunde – 28/03/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 d) Heelkunde abdomen – 03/10/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 i) Otorhinolaryngologie – 01/07/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 e) Heelkunde thorax – 25/06/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 g) Gynaecologie – 08/12/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 h) Oftalmologie – 26/06/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 j) Urologie – 20/07/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 k) Orthopedie – 08/12/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 l) Stomatologie – 13/04/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art. 14 m) Transplantaties – 04/08/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.15 Heelkundige verstrekkingen – 28/10/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.16 Operatieve hulp – 28/10/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.17 Medische beeldvorming – 30/11/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.17bis Echografie en Elastografie

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.17quater Echografie

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.18 Radiotherapie, radiumtherapie en nucleaire geneeskunde – 14/12/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 Inwendige geneeskunde – 03/09/2020

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 b) Pneumologie – 24/04/2015

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 c) gastro-enterologie – 18/04/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 d) Kindergeneeskunde – 28/07/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 e) Cardiologie – 16/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 f), 20 f bis et 20 f ter Neuropsychiatrie, Psychiatrie en Neurologie – 28/10/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 g) Reumatologie – 26/06/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.21 Dermatologie – 04/08/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.22 Fysische geneeskunde en revalidatie – 28/02/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.24 Klinische biologie – 01/07/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.24 bis - Moleculaire biologische onderzoeken

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.25 Toezicht in ziekenhuis – 11/08/2022

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.26 Bijkomend honorarium – 02/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.27 Bandagisten – 23/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.29 Orthopedisten – 23/08/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.30 Opticiens – 03/06/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.32 Pathologische anatomie – 20/03/2021

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.33 bis Moleculaire biologie – 01/11/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.34 Interventionele verstrekkingen

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.35 & 35bis Implantaten – 14/07/2014

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Urgentiegeneeskunde – 07/07/2014

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Artikel 37. Zorg op afstand. – 03/08/2022

Volledige tabel – 30/05/2022

Nomenclature Forfaitaire honoraria

Biologie en beeldvorming

Gerechtelijke deskundigen – 20/01/2019

Nomenclature Geestelijke gezondheidszorg

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Bewaartermijn – 06/02/2020

Zoekmotor RIZIV – 11/11/2018

Teleconsultatie – 23/06/2022

PORTFOLIO – 22/08/2022

Enquête Artsenkrant – 29/04/2021

Accreditering van artsen – 28/04/2019

Commissie van beroep – 25/02/2015

Credit Point (CP) – 09/06/2013

LOK – 01/11/2014

Forfaitair honorarium – 04/01/2019

Accreditering online – 01/08/2017

Accord médico-mutualiste Akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023

Welke zijn de praktische modaliteiten om zich te deconventioneren ? – 08/02/2022

Accord médico-mutualiste Akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023

Een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen, wat nu?

Accord médico-mutualiste Akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023

Nieuw akkoord – 17/12/2020

Accord médico-mutualiste 2020

Toetreding tot het akkoord – 14/05/2020

Accord médico-mutualiste 2020

Nieuw overeenkomst

Accord médico-mutualiste 2018-2019

Sociaal statuut – 01/08/2019

Accord médico-mutualiste 2018-2019

Deconventioneren vanaf 2019 ? – 11/12/2018

Accord médico-mutualiste 2018-2019

RIZIV: 84 % van de artsen is ‘geconventioneerd’ voor 2018 – 20/03/2018

Accord médico-mutualiste 2018-2019

Tekst van het akkoord – 19/12/2017

Accord médico-mutualiste 2017

Mini-akkoord gepubliceerd – 13/04/2017

Accord médico-mutualiste 2017

Stand van zaken – 01/04/2017

2016-2017 – 01/12/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Toetreding 2017 – 22/06/2017

Accord médico-mutualiste 2016-2017

BVAS-persbericht: Eventuele deconventie: info van het laatste uur (13.12.2016) – 13/12/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Deconventie wegens verlies van de index

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Deconventie wegens opname pensioen

Accord médico-mutualiste 2016-2017

RIZIV mededeling m.b.t. sociaal statuut en pensioen – 09/12/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Deconventie in geval van onvoldoende medische activiteit

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Het sociaal statuut van de arts: wijziging van het KB van 06.03.2007 – 29/09/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Sociaal statuut 2017: Minimum activiteitsdrempel vanaf 2017 – 27/09/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Toetreding / weigering : cijfers – 03/03/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Resultaten :84 % van de artsen “geconventioneerd” voor 2016 – 02/03/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Krachtlijnen voor artsen-specialisten (2016-2017) – 21/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Huisartsen Krachtlijnen – 21/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

BS : publicatie – 28/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

“Naar meer ereloonvrijheid” – 05/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Quid honoraria? – 14/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Tekstguerrilla over ereloonsupplementen – 01/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Akkoord voor 2 jaar – 22/12/2015

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Toelichting – 02/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 – 22/12/2015

2015 – 27/01/2015

Accord médico-mutualiste 2015

Huisartsen - Krachtlijnen – 15/01/2015

Accord médico-mutualiste 2015

Krachtlijnen voor specialisten – 15/01/2015

Accord médico-mutualiste 2015

Resultaten – 09/03/2015

2013-2014 – 02/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Toelage volledige toetreding – 01/02/2014

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Tekst van het akkoord – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Huisartsen - Inhoud – 03/09/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Wat houdt het Akkoord 2013-2014 in voor de geneesheren-specialisten? – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Formulieren – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Wanneer moeten de conventie-erelonen niet worden toegepast? – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Duur- Opzegmogelijkheden – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

BVAS-persbericht – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Toetreding tot het akkoord – 03/09/2013

Voorgaande akkoorden – 02/06/2013

Accord médico-mutualiste Sociale voordelen

Het sociaal statuut van de arts – 13/02/2020

Accord médico-mutualiste Sociale voordelen

Met pensioen – 13/02/2020

Accord médico-mutualiste Sociale voordelen

InfoSS – 11/06/2020

Accord médico-mutualiste Sociale voordelen

Wanneer ? Bedragen?

Accord médico-mutualiste Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen

Publiciteit door RIZIV – 30/03/2014

Lois Alfabetisch repertorium

Actieve verbandmiddelen

Lois Alfabetisch repertorium

Administratieve geldboetes

Lois Alfabetisch repertorium

Arbeid(sduur)

Lois Alfabetisch repertorium

Associatie van ziekenhuizen

Lois Alfabetisch repertorium

Audioloog en audicien

Lois Alfabetisch repertorium

Beroepsgeheim

Lois Alfabetisch repertorium

Beroepsziekten

Lois Alfabetisch repertorium

Bewaringstermijnen

Lois Alfabetisch repertorium

Bijzondere beroepstitels

Lois Alfabetisch repertorium

Bloedproef

Lois Alfabetisch repertorium

Borstkankerscreening

Lois Alfabetisch repertorium

Brandwondencentrum

Lois Alfabetisch repertorium

Cardiale pathologie

Lois Alfabetisch repertorium

Chirurgische daghospitalisatie

Lois Alfabetisch repertorium

Coma expertisecentrum

Lois Alfabetisch repertorium

CT-scanner

Lois Alfabetisch repertorium

Derdebetalersregeling

Lois Alfabetisch repertorium

Diabetespas

Lois Alfabetisch repertorium

Dienst geneeskundige evaluatie en controle

Lois Alfabetisch repertorium

Diploma's, certificaten en andere titels

Lois Alfabetisch repertorium

Dringende geneeskundige hulpverlening

Lois Alfabetisch repertorium

Eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverzorging

Lois Alfabetisch repertorium

eHealth

Lois Alfabetisch repertorium

Elektronisch medisch dossier

Lois Alfabetisch repertorium

Embryo's in vitro

Lois Alfabetisch repertorium

Erelonen voor deskundigen

Lois Alfabetisch repertorium

Erkenning artsen – 06/04/2017

Lois Alfabetisch repertorium

Esthetische heelkunde

Lois Alfabetisch repertorium

Euthanasie

Lois Alfabetisch repertorium

Experimenten op de menselijke persoon

Lois Alfabetisch repertorium

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Lois Alfabetisch repertorium

Financiële middelen

Lois Alfabetisch repertorium

Forfaitaire honoraria

Lois Alfabetisch repertorium

Forfaitaire honoraria inzake pediatrie

Lois Alfabetisch repertorium

Geneesmiddelen

Lois Alfabetisch repertorium

Gespecialiseerde spoed

Lois Alfabetisch repertorium

Getuigschriften

Lois Alfabetisch repertorium

Gezondheidsbeleid van de Vlaams Overheid

Lois Alfabetisch repertorium

Gezondheidswet 27 april 2005

Lois Alfabetisch repertorium

Gezondheidszorg

Lois Alfabetisch repertorium

Gezondheidszorgberoepen KB nr 78

Lois Alfabetisch repertorium

Globaal medisch dossier

Lois Alfabetisch repertorium

Groepspraktijk

Lois Alfabetisch repertorium

Hemodialyse

Lois Alfabetisch repertorium

Honorariasupplementen

Lois Alfabetisch repertorium

Hoofdgeneesheer - Geneesheer-diensthoofd

Lois Alfabetisch repertorium

Hoofdverpleegkundige

Lois Alfabetisch repertorium

Huisartsenkringen

Lois Alfabetisch repertorium

Huisartsenwachtposten

Lois Alfabetisch repertorium

Impulsfonds huisartsengeneeskunde

Lois Alfabetisch repertorium

Instellingen bijzondere wet tot hervorming

Lois Alfabetisch repertorium

Intensieve zorg

Lois Alfabetisch repertorium

Ioniserende stralingen

Lois Alfabetisch repertorium

Kinderen - zorgprogramma

Lois Alfabetisch repertorium

Klinische biologie

Lois Alfabetisch repertorium

Kruispuntbank sociale zekerheid

Lois Alfabetisch repertorium

Laboratoria

Lois Alfabetisch repertorium

Lokale kwaliteitsgroepen

Lois Alfabetisch repertorium

Magnetische resonantie tomograaf

Lois Alfabetisch repertorium

Maximumfactuur

Lois Alfabetisch repertorium

Medico-Mut -- Huishoudelijk reglement

Lois Alfabetisch repertorium

Medisch aanbod - planning

Lois Alfabetisch repertorium

Medisch begeleide voortplanting

Lois Alfabetisch repertorium

Medisch dossier

Lois Alfabetisch repertorium

Medische raad: wetgeving

Lois Alfabetisch repertorium

Medische verkiezingen

Lois Alfabetisch repertorium

Meldingsplicht risicovolle medische praktijken

Lois Alfabetisch repertorium

Mexicaanse griep

Lois Alfabetisch repertorium

Minimale klinische gegevens

Lois Alfabetisch repertorium

Mobiele urgentiegroep (MUG)

Lois Alfabetisch repertorium

Neonatale zorg

Lois Alfabetisch repertorium

Nucleaire geneeskunde

Lois Alfabetisch repertorium

Ombudsfunctie

Lois Alfabetisch repertorium

Oncologie

Lois Alfabetisch repertorium

Opnameverklaring

Lois Alfabetisch repertorium

Orde der geneesheren KB nr 79 (KB 10/11/1967)

Lois Alfabetisch repertorium

Orgaan- en weefseltransplantatie

Lois Alfabetisch repertorium

Palliatieve zorg

Lois Alfabetisch repertorium

Patiënten

Lois Alfabetisch repertorium

Patiëntenrechten

Lois Alfabetisch repertorium

Pediatrie

Lois Alfabetisch repertorium

Pediatrische liaison

Lois Alfabetisch repertorium

Psychiatrische ziekenhuizen

Lois Alfabetisch repertorium

Psycholoog

Lois Alfabetisch repertorium

Radiotherapie

Lois Alfabetisch repertorium

Referentiebedragen

Lois Alfabetisch repertorium

Regeling geestelijke gezondheidszorgberoepen

Lois Alfabetisch repertorium

Remgeld

Lois Alfabetisch repertorium

Reproductieve geneeskunde

Lois Alfabetisch repertorium

Respiratoir Syncytiaal Virusinfectie

Lois Alfabetisch repertorium

Revalidatieverstrekkingen

Lois Alfabetisch repertorium

Sociale voordelen voor sommige geneesheren

Lois Alfabetisch repertorium

Spoedgevallen

Lois Alfabetisch repertorium

Supplementen

Lois Alfabetisch repertorium

Syndroom van Sjörgen

Lois Alfabetisch repertorium

Tegemoetkoming bij thuisverpleging

Lois Alfabetisch repertorium

Thuisverzorging en eerstelijnsgezondheidszorg

Lois Alfabetisch repertorium

Transplantatiecentrum (normen)

Lois Alfabetisch repertorium

Uitoefening van het beroep – 16/05/2019

Lois Alfabetisch repertorium

Urgentie-geneeskunde

Lois Alfabetisch repertorium

Verpleegkundig departement

Lois Alfabetisch repertorium

Verpleegkundige verstrekkingen

Lois Alfabetisch repertorium

Vroedvrouwen

Lois Alfabetisch repertorium

Zeldzame ziekten (expertisecentra)

Lois Alfabetisch repertorium

Zelfstandigen en leden kloostergemeenschap

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisapotheek

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisbloedbank

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisdiensten

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisfuncties

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Afdelingen

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Associatie

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Financiering

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Groeperingen en fusies

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Kwalitatieve toetsing

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekteverzekering (ZIV) - Wet 14-07-1994

Lois Alfabetisch repertorium

Zorgprogramma's

Lois Alfabetisch repertorium

Zorgregio's

Lois Alfabetisch repertorium

Zorgtrajecten

Lois Alfabetisch repertorium

Zwangerschapsafbreking

Lois Alfabetisch repertorium

Zware medische apparatuur

ABSyM - Bruxelles Conseil d’administration

Composition actuelle – 06/07/2015

ABSyM - Bruxelles Publications

Newsletters – 28/03/2017

ABSyM - Bruxelles Espace administrateurs

Calendrier des réunions – 04/07/2018

ABSyM - Bruxelles Espace administrateurs

Conseils d'administration 2016-2019

Chambre syndicale du Hainaut,de Namur et du Brabant Wallon Rapports d'activité

Rapport sur l'activité de la Chambre en 2020

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - september 2018 – 01/10/2018

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari-februari-maart 2018 – 10/04/2018

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Oktober-november-december 2017 – 23/01/2018

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2017 – 10/10/2017

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - mei - juni 2017 – 10/10/2017

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - Februari - Maart 2017 – 03/04/2017

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Periode oktober – november – december 2016 – 05/02/2017

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2016 – 04/10/2016

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - Mei - Juni 2016 – 04/07/2016

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - Februari - Maart 2016 – 05/04/2016

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

OPINIESTUK DR. MARCEL DE CLERCQ, HUISARTS – 29/02/2016

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2015 – 03/10/2015

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April – mei – juni 2015 – 07/07/2015

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - februari - maart 2015 – 02/04/2015

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Oktober – november – december 2014 – 20/01/2015

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2014 – 01/10/2014

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

07/14 Nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen - Oprichting van huisartsenwachtposten - Eisenkader voor de internistische patiënt – 01/07/2014

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

03/14 Medische verkiezingen – 22/03/2014

Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

01/14 Urgenties vervolg – 18/01/2014

Infos pour tous The Belgian Doctors Symphony Orchestra (BDSO) is recruiting

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven aan – 21/06/2021

Infos pour tous Arts in nood

Onze steun aan het welzijnsaanbod voor zorgverleners – 25/03/2021

Infos pour tous Arts in nood

Agressie tegenover artsen – 09/04/2019

Infos pour tous Arts in nood

Online platform – 10/11/2016

Infos pour tous Belastingaangifte

Papieren belastingaangifte – 27/06/2019

Infos pour tous Belastingaangifte

Aangifte personenbelasting – 18/06/2019

Infos pour tous Belastingaangifte

Maandelijks € 500 bijverdienen 15/07/18 – 23/07/2018

Infos pour tous Belastingaangifte

Forfaitair bedrag kilometervergoeding – 15/07/2017

Infos pour tous Belastingaangifte

Nieuwe regels kostendelende vereniging - wijziging – 31/01/2017

BTW

Infos pour tous BTW

Samenwerkingsverbanden in de medische sector – 09/01/2020

Infos pour tous BTW

Btw esthetische behandelingen – 03/06/2016

Infos pour tous BTW

Btw esthetiek FAQ – 04/08/2016

Infos pour tous BTW

Btw-klantenlisting – 18/09/2016

Infos pour tous BTW

Voorschotten btw – 30/03/2017

Infos pour tous BTW

BTW bestuurdersvergoeding – 22/12/2015

Infos pour tous Chronische zieken

Terugbetaling van pijnstillers voor chronische pijnpatiënten – 23/12/2020

Infos pour tous Chronische zieken

1 Belg op de 4 is chronisch ziek, investeren in preventie is een must! – 25/11/2020

Infos pour tous Chronische zieken

Zorgtrajecten – 15/03/2019

Infos pour tous Chronische zieken

Chronisch zieken: Gepersonaliseerde follow-up door een huisapotheker – 16/11/2017

Infos pour tous Cybercriminaliteit

safeonweb.be – 09/03/2019

Infos pour tous Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid – 03/10/2018

Infos pour tous Cybercriminaliteit

Cryptojacking – 28/08/2018

Infos pour tous eGezondheid

Mijngezondheid.be: – 08/04/2021

Infos pour tous eGezondheid

Actieplan 2019-2021: 1ste stap – 14/03/2019

Infos pour tous eGezondheid

Actieplan 2019-2021: 2de stap – 25/07/2019

Infos pour tous eGezondheid

"Mijngezondheid" – 11/05/2018

Infos pour tous eGezondheid

Uitwissiling van gegevens – 15/05/2018

Infos pour tous Elektronisch medisch dossier

Toegang tot EMD door de patiënt – 28/05/2018

Infos pour tous Elektronisch medisch dossier

Registreren van Zorgtrajecten: overzicht per EMD-pakket – 06/12/2017

Infos pour tous Ernstige besmettelijke ziekten

Mogelijkheid van overbrenging

Infos pour tous Euthanasie

Nieuwe registratiedocumenten – 04/03/2021

Infos pour tous Euthanasie

Cijfers van 2020 – 03/03/2021

Infos pour tous GDPR

Modeldocumenten

Infos pour tous GDPR

STAP 1 – 03/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 2 – 03/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 3 – 03/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 4 – 03/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 5 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 6 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 7 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 8 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 9 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 10 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

GDPR volgens RIZIV – 26/09/2018

Infos pour tous GDPR

GDPR en Orde – 25/05/2018

Infos pour tous GDPR

GDPR: pas op voor frauduleuze praktijken! – 08/07/2019

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken – 11/12/2018

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Elektronisch bewijsstuk – 26/10/2017

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Hoe zorg aanrekenen: Bijwerking RIZIV-richtlijnen – 16/02/2016

Infos pour tous Gezondheidsapps

mhealthbelgium.be – 28/01/2019

Infos pour tous Gezondheidsapps

vaccinnet.be – 07/11/2018

Infos pour tous Gezondheidsgegevens

Gezondheidsgegevens raadplegen via Patient HealthViewer – 06/01/2014

Infos pour tous Insolventiewet-ondernemingen

Krachtlijnen nieuwe wet (11/08/17)

Infos pour tous Insolventiewet-ondernemingen

Advies Orde der artsen – 01/05/2018

KBO

Infos pour tous KBO

Verplichte inschrijving – 25/04/2019

Infos pour tous Kwaliteitswet, vergroegde inwerkingtreding

Doelmatigheid in de gezondheidszorg – 22/04/2021

Infos pour tous Kwaliteitswet, vergroegde inwerkingtreding

Kwaliteitsvolle praktijkvoering – 01/07/2021

Infos pour tous Maximumfactuur

Berekening – 13/01/2021

Infos pour tous Medisch aanbod

Recente cijfers – 25/09/2019

Infos pour tous Medisch aanbod

Buitenlandse artsen

Infos pour tous Medisch aanbod

Artsenquota – 28/05/2019

Infos pour tous Medisch aanbod

Jaar 2013 – 17/11/2013

Infos pour tous Medische beeldvorming

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes! – 22/05/2015

Infos pour tous Medische beeldvorming

Substitutierecht voor radiologen – 01/04/2014

Infos pour tous Medische beeldvorming

Voorschrijven van onderzoeken – 12/02/2015

Infos pour tous Medische vennootschappen

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – 25/04/2019

Infos pour tous Medische vennootschappen

Bijdrage ten laste van de vennootschappe – 07/05/2015

Infos pour tous Muziek in de wachtzaal

SABAM – 24/07/2019

Infos pour tous Noodsituaties

Nieuwe app 112 BE – 28/06/2017

Infos pour tous Patiëntenrechten

Vaderschaps- of geboorteverlof voor werknemers – 16/12/2020

Infos pour tous Patiëntenrechten

Informatieplichten van de arts – 08/08/2019

Infos pour tous Patiëntenrechten

Wetgeving – 05/09/2014

Infos pour tous Patiëntenrechten

Geïnformeerde toestemming – 22/05/2015

Infos pour tous Patiëntenrechten

Geluidsopname – 12/05/2017

Infos pour tous Patiëntenrechten

Federale ombudsdienst – 05/09/2014

Infos pour tous Patiëntenrechten

www.patientrights.be – 12/05/2016

Infos pour tous Reclame

Reclamerontseling bij artsen – 08/01/2015

Infos pour tous Sociale bijdragen & ziekenfonds

Uw sociaal statuut online beheren – 24/02/2021

Infos pour tous Vaccinatie

Update basisvaccinatie-schema – 17/06/2021

Infos pour tous Vaccinatie

Uitbreiding terugbetaling vaccinatie seizoensgriep – 07/10/2020

Infos pour tous Vaccinatie

Papillomavirus – 24/01/2020

Infos pour tous Vaccinatie

WHO – 18/09/2019

Infos pour tous Vaccinatie

Mazelen – 08/05/2019

Infos pour tous Vaccinatie

Campagne griepvaccinatie – 21/11/2019

Infos pour tous Vaccinatie

Reizen en vaccinaties – 19/05/2019

Infos pour tous Websites

e-Reputatie - Evaluatie van artsen op onlineplatforms – 26/12/2019

Infos pour tous Websites

MyRiziv – 25/04/2019

Infos pour tous Websites

TekenNet – 08/05/2019

Infos pour tous Websites

www.mantelzorgers.be – 21/06/2018

Infos pour tous Websites

Mijngezondheid – 05/06/2019

Infos pour tous Websites

stressburnout.belgie.be – 01/05/2019

Infos pour tous Websites

Check je vaccinaties – 23/04/2019

Infos pour tous Websites

Behandeling van ADHD – 14/09/2018

Infos pour tous Zelfstandigen-Moederschapsrust voor zelfstandigen, bericht van het RIZIV

Carensperiode – 04/07/2019

Infos pour tous Zelfstandigen-Moederschapsrust voor zelfstandigen, bericht van het RIZIV

Vaderschapsverlof – 07/05/2019

Infos pour tous Zelfstandigen-Moederschapsrust voor zelfstandigen, bericht van het RIZIV

Moederschapsuitkeringen – 28/02/2019

Infos pour tous Zorgverleners

Facturatiegegevens – 20/06/2019

Infos pour tous Zorgverleners

Aantal individuele zorgverleners – 18/02/2021

Jeunes médecins De eerste stappen

Mag ik als startend arts reclame maken voor mijn praktijk? – 08/02/2018

Médecins généralistes Beschikbaarheidshonoraria

Premie praktijkondersteuning huisartsen 2015: beschikbaarheidshonoraria – 08/12/2015

Médecins généralistes Burn out

'Zorgpad burn-out'

Médecins généralistes Derdebetaler

Huisartsenkring stelt AADM/Domus Medica in vraag – 21/01/2016

Médecins généralistes Derdebetaler

Verplichte DBR vanaf 1 oktober 2015: de meest gestelde vragen – 01/10/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Verplichte derdebetalersregeling vanaf 1 oktober 2015 – 30/09/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Open brief aan de patiënten – 17/07/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Quid met de verplichte DBR vanaf 1 juli 2015?

Médecins généralistes Derdebetaler

Resultaten BVAS-enquête verplichte derdebetalersregeling

Médecins généralistes Derdebetaler

Veelgestelde vragen m.b.t. de verplichte DBR en de financiële transparantie – 10/06/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Toepassing voor patiënt “statuut chronisch aandoening" – 12/02/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Sociale derdebetaler – 12/02/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Affiche en flyer met informatie voor uw patiënten – 17/06/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

11/06/2015 - BVAS-persbericht - Verplichte derdebetalersregeling: ook in Frankrijk – 11/06/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

10/06/2015 - BVAS-persbericht - De perverse effecten van de derdebetaler – 10/06/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

26/05/2015 - BVAS-persbericht: Verplichte derde betaler: de strijd gaat verder! – 26/05/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

23/04/2015 - Verplichte derde betaler - Enquête van Mediplanet – 23/04/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

28/04/2015 - BVAS-Open brief: de verplichte derdebetalersregeling – 28/04/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

20/06/14 Regeling derde betaler: BVAS standpunt – 20/06/2014

Médecins généralistes Eerstelijnszorg

19 maart 2019: leer- en deeldag – 24/01/2019

Médecins généralistes Eerstelijnszorg

Eénlijn.be – 07/11/2018

Médecins généralistes Eerstelijnszorg

Hervorming eerstelijn – 18/07/2019

Médecins généralistes Eerstelijnszorg

Visietekst Eerstelijnszorg VAS – 18/02/2017

Médecins généralistes Eerstelijnszorg

Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen' – 18/02/2017

Médecins généralistes eHealth

Software - Toegang tot de medische dossiers – 26/12/2019

Médecins généralistes eHealth

E-Gezondheid en geïntegreerde praktijkpremie – 31/12/2017

Médecins généralistes eHealth

eHealthBox

Médecins généralistes eHealth

Erkende softwarepakketten voor huisartsen: online tool – 06/11/2019

Médecins généralistes eHealth

Study 2018 – 05/06/2019

Médecins généralistes Enquêtes & bevragingen

REMEDI-project

Médecins généralistes Enquêtes & bevragingen

VUB-studie – 18/07/2019

Médecins généralistes Enquêtes & bevragingen

VIAS enquête: Rijgeschiktheid van de patiënten – 28/02/2019

Médecins généralistes Enquêtes & bevragingen

Europees onderzoek naar het gebruik van eHealth bij de huisartsen – 15/03/2018

Médecins généralistes Erkenning

Erkenningscriteria huisartsen versoepeld in 2016 – 02/01/2016

Médecins généralistes Erkenning

Algemene voorwaarden

Médecins généralistes Geïntegreerde praktijkpremie 2021: vraag het aan vóór 31 oktober

Toelichting bij de voorwaarden – 20/02/2020

Médecins généralistes Geïntegreerde praktijkpremie 2021: vraag het aan vóór 31 oktober

Geïntegreerde praktijkpremie 2020 – 10/08/2021

Médecins généralistes Geïntegreerde praktijkpremie 2021: vraag het aan vóór 31 oktober

Info over de premie – 03/09/2020

Médecins généralistes Gezond leven

Bewegen Op Verwijzing – 21/10/2018

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

GMD-Recente wetswijziging – 04/02/2022

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Van het Globaal Medisch Dossier naar EMD via de facturatie in eGMD

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Verplicht gebruik elektronisch medisch dossier (EMD) – 14/01/2021

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Eenmalige uitbetaling van 20 euro per GMD in januari 2021

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Automatische verlenging GMD zonder contact – 02/09/2020

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Deadline 30 september voor automatische GMD-verlenging! – 16/09/2020

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Chronische aandoening – 25/08/2016

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Goed gebruik – 26/02/2015

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Remgeld – 01/10/2013

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Beheer via MyCareNet (eGMD) – 11/04/2015

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

GMD-honoraria – 28/03/2019

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Preventiemodule – 12/02/2014

Médecins généralistes Huisartsen in opleiding

Standaardopleidingsovereenkomsten voor de huisartsen in opleiding

Médecins généralistes Huisartsengroepering

Registreren – 04/07/2019

Médecins généralistes Impulseo

Impulsfonds – 30/07/2020

Médecins généralistes Impulseo

Aanvraagformulieren Impulseo – 15/06/2020

Médecins généralistes Impulseo

Impulseo 2019 – 09/01/2020

Médecins généralistes Impulseo

Gemeenten opzoeken – 05/12/2019

Médecins généralistes Impulseo

Deadline Impulseo nadert – 27/06/2019

Médecins généralistes Impulseo

Premie en sociale bijdragen – 25/08/2016

Médecins généralistes Individuele activiteitenverslagen en feedback

Feedback over de huisartsenpraktijken – 20/02/2020

Médecins généralistes Individuele activiteitenverslagen en feedback

2019 – 01/07/2019

Médecins généralistes Individuele activiteitenverslagen en feedback

2016 – 05/07/2019

Médecins généralistes Individuele activiteitenverslagen en feedback

2013 – 13/09/2015

Médecins généralistes LOK's

2015 - Gegevens 2013 – 13/09/2015

Médecins généralistes LOK's

2013 - Gegevens 2011 – 12/02/2015

Médecins généralistes Omzendbrieven - RIZIV

Post-expositie profylaxe (PEP) – 27/06/2017

Médecins généralistes Personen met een handicap

Enquête van FOD Sociale Zekerheid – 16/05/2018

Médecins généralistes Tele-expertise

Proefproject RIZIV: tele-expertise dermatologie – 18/03/2021

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Wijzigingen in de regelgeving vanaf 01/05/2018 – 15/05/2018

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Diabetespatiënt zonder zorgtraject – 12/03/2016

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Diabetes type 2 – 12/02/2015

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Zorgtrajecten – 15/09/2013

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Rol van de huisarts en voordelen – 12/02/2015

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Heropstarten van een zorgtraject – 02/12/2013

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Nierinsufficiëntie – 12/02/2015

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Wetgeving – 15/09/2013

Médecins spécialistes Beschikbaarheidshonorarium

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten: update webtoepassing – 16/03/2017

Médecins spécialistes Btw op esthetische behandelingen

Btw op esthetische ingrepen en behandelingen – 06/06/2016

Médecins spécialistes Btw op esthetische behandelingen

Btw esthetiek : Antwoorden op vragen (FAQ) – 04/08/2016

Médecins spécialistes Btw op esthetische behandelingen

Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen. – 18/09/2016

Médecins spécialistes Geneesmiddelen

RIZIV-feedback over het ambulant voorschrijven – 18/12/2019

Médecins spécialistes Klinische genetica

Nieuwe erkenning voor arts-specialist in de klinische genetica – 07/06/2017

Médecins spécialistes Laboratoria

Onco: moleculaire biologie – 28/05/2018

Médecins spécialistes Laboratoria

Labo terugbetalingsvoorwaarden – 30/03/2017

Médecins spécialistes Laboratoria

Omzendbrieven aan de laboratoria – 26/04/2018

Médecins spécialistes Laboratoria

Technoloog – 15/09/2015

Médecins spécialistes Laboratoria

Lijst actieve labo en verstrekkingen

Médecins spécialistes Medische beeldvorming

Voorschrijven van onderzoeken medische beeldvorming – 12/02/2015

Médecins spécialistes Medische beeldvorming

Substitutierecht voor radiologen vanaf 01/04/2014 – 01/04/2014

Médecins spécialistes Medische beeldvorming

Technoloog medische beeldvorming of medisch laboratoriumtechnoloog – 15/09/2015

Médecins spécialistes Medische beeldvorming

Geografisch overzicht van toestellen voor medische beeldvorming – 07/04/2018

Médecins spécialistes Pediatrie

Memorandum pediatrie – 15/06/2017

Médecins spécialistes Permanentiehonoraria

Permanentiehonoraria voor pediaters – 16/03/2017

Médecins spécialistes Psychiatrie

Project 107: voortgangsverslag – 08/03/2018

Médecins spécialistes Raadplegingen

Vereenvoudiging remgeld bij consultatie 01/01/15 – 08/01/2014

Médecins spécialistes Reumatologen: TARDIS

TARDIS: klachtbrief van reumatologen – 15/06/2017

Médecins spécialistes Spoedgevallenzorg

Verlenging overgangsmaatregelen gespecialiseerde spoedgevallenzorg – 24/05/2017

Médecins spécialistes Stagemeester /stagedienst

Vergoeding voor de stagemeesters – 07/10/2021

Médecins spécialistes Stagemeester /stagedienst

Vergoeding niet-universitaire stagemeesters

Médecins spécialistes Verzorging

Gespecialiseerde centra : Prematuur geboren kinderen – 28/03/2015

Médecins spécialistes Verzorging

Limitatieve lijsten van tests

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

Wijzigingen in de regelgeving vanaf 01/05/2018

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

Rol van de arts-specialist en voordelen van de zorgtrajecten – 12/02/2015

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

Diabetes type 2

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

Nierinsufficiëntie

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

FAQ artsen

Médecins en fin de carrière Sociaal statuut bij eindeloopbaan

Médecins conventionnés de plus de 65 ans - Statut social INAMI – 08/08/2014

Autres professions de santé Bandagisten en orthopedisten

Maatwerk reglementaring – 13/06/2019

Autres professions de santé Beoefenaars van de verpleegkunde

Verpleegkundig specialist – 19/11/2018

Autres professions de santé Beoefenaars van de verpleegkunde

Bijzondere beroepstitels – 01/07/2017

Autres professions de santé Beoefenaars van de verpleegkunde

Vaccineren – 29/04/2018

Autres professions de santé Kinesitherapeuten

Recente cijfers – 25/09/2019

Autres professions de santé Kinesitherapeuten

Nomenclatuur

Autres professions de santé Kinesitherapeuten

Bijzondere bekwaamheden – 30/06/2017

Autres professions de santé Orthoptist

KB beroepstitel en de kwalificatievereisten – 18/08/2017

Autres professions de santé Psychologen

Terugbetaling zorg – 20/12/2018

Autres professions de santé Tandartsen

Recente cijfers – 25/09/2019

Autres professions de santé Vroedvrouwen

Prenatale zorgen – 13/09/2019

Autres professions de santé Vroedvrouwen

Toegelaten geneesmiddelenvoorschrift – 20/09/2016

Autres professions de santé Zorgkundigen

Uitbreiding functie – 01/08/2019

Autres professions de santé Zorgkundigen

Lijst handelingen zorgkundigen – 21/03/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Covid actualiteiten-opschalen Surge Capacity Plan naar Fase 1B - aanvulling

Kwaliteitslabel ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ 2019 – 10/01/2020

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Covid actualiteiten-opschalen Surge Capacity Plan naar Fase 1B - aanvulling

Kwaliteitsindicatoren – 19/12/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Covid actualiteiten-opschalen Surge Capacity Plan naar Fase 1B - aanvulling

Raadplegen van medische dossiers via de telematicamiddelen in een ziekenhuis door een arts zonder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt – 03/10/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Beroertezorg

Gespecialiseerde centra – 05/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Beroertezorg

Zorgprogramma “beroertezorg” – 20/08/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Borstreconstructie

Terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel – 20/09/2020

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Dagziekenhuis

Forfaits dagziekenhuis – 20/01/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Dagziekenhuis

Honoraria – 04/06/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ereloon"supplementen"

Wettelijk kader – 18/08/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ereloon"supplementen"

Vragen en antwoorden – 18/08/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Geriatrie

Normen zorgprogramma – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Geriatrie

Zorgprogramma geriatrische patiënt – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Gemeenschappelijke verklaring – 27/08/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Roadmap – 24/10/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Forfaitaire honoraria – 23/06/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Hervorming op de rails – 25/05/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Stand van zaken na KCE-rapport – 02/10/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Planning van de hervorming – 25/05/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Thema’s pilootprojecten – 16/09/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

KCE - Financiering ziekenhuizen – 07/12/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Reorganisatie landschap en financiering – 20/12/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hoofdarts, diensthoofden en staff

Twee nieuwe bevoegdheden voor de hoofdgeneesheer – 20/08/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

Globaal prospectief bedrag 2021 – 05/03/2021

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

Laagvariabele zorg: oproep aan de medische raden – 30/01/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

Wet en uitvoeringsbesluit – 18/12/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

1.Basisprincipes van het nieuwe systeem – 14/01/2020

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

2.Welke patiënten ? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

3.Op welke verstrekkingen? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

4.Berekening van de bedragen ? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

5.Facturatie door ziekenhuis ? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

6.Ondersteuning ? Monitoring ? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

Bestanden – 13/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Genexpressieprofilering (GEP)

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Medidoc-labocodes – 11/04/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Omzendbrieven – 19/04/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Forfaitaire honoraria – 28/04/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Terugbetalingsvoorwaarden – 05/07/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Lijst actieve laboratoria – 25/02/2021

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Onco : moleculaire biologie – 28/05/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Technoloog – 15/09/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Oncologie

Kanker: een patiënt doorverwijzen naar een gespecialiseerd hadrontherapiecentrum (protontherapie) – 15/09/2020

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Oncologie

Oncologie - Terugbetaling met NGS – 28/05/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Oncologie

Zorgprogramma oncologie – 11/11/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Besparingsmaatregelen – 09/01/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Rust- en verzorgingstehuizen – 10/10/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Prematuren en pasgeborenen – 13/12/2017

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Actieve verbanden – 20/07/2017

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Prijs – 13/09/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Pancreas- en slokdarmchirurgie – 04/07/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Algemene ziekenhuizen – 25/02/2021

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Oncologisch dagziekenhuis – 06/04/2017

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Psychiatrische ziekenhuizen – 04/12/2020

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Geplaatste geïnterneerden – 19/12/2017

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

MyCareNet – 14/07/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Miniforfait – 29/03/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Psychiatrische verzorgingstehuis

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Gipsforfait – 13/10/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Farmaceutische specialiteiten – 06/10/2016

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Patiëntenfactuur – 20/07/2016

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Forfait pediatrie – 29/03/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Overgangsmaatregel – 23/01/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Netwerk pediatrie – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Zorgprogramma voor kinderen – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Hemato-oncologie – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Referentiebedragen - RIZIV

Feedback aan de ziekenhuizen – 14/12/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Referentiebedragen - RIZIV

Waar gaat het over? – 03/06/2016

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Oncofreezing – 28/03/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Implanteerbare hartdefibrillator – 09/01/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Verzorging in ziekenhuizen – 21/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Slokdarmchirurgie – 21/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Pancreaschirurgie – 21/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Rol van de ziekenhuizen in de (voorlopige) zorgraad – 18/07/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Ziekenhuisnetwerken: laatste stand van zaken – 14/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Oproep ziekenhuisnetwerken – 01/02/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Interministeriele conferentie – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Vorming van klinische netwerken tussen de ziekenhuizen – 26/07/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Zware medische apparatuur

PET scan en NMR – 09/04/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Zware medische apparatuur

Hadrontherapie – 02/09/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Drie preventieve behandelingen voor migraine terugbetaald – 03/06/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Mijngezondheid.be – 20/04/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

TOP 25 - 2018 – 18/12/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Antibiotica – 14/11/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Urinaire antispasmodica – 27/04/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

RIZIV-webtoepassingen – 16/03/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Bisfosfonaten – 27/04/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Namaakgeneesmiddelen: – 24/08/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Onbeschikbaarheid geneesmiddel – 22/05/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Terugbetaling geneesmiddel – 22/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs "Goedkoop" voorschrijven

Goedkoop voorschrijven – 01/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs "Goedkoop" voorschrijven

Tarifering per eenheid – 06/04/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs BCFI

01/09/2019 Wijzigingen – 11/09/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs BCFI

Nieuw e-learningplatform – 19/03/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs BCFI

Oranje driehoek – 23/08/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Biosimilaire geneesmiddelen

Biosimilaire geneesmiddelen in de EU – 31/10/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Biosimilaire geneesmiddelen

Incentive buiten ziekenhuis – 07/03/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Biosimilaire geneesmiddelen

Besparingen – 20/12/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Biosimilaire geneesmiddelen

Convenant – 21/02/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

HIV – 30/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

Geneesmiddelen Immunoglobulines – 22/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

Gevorderde niercelkanker – 22/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

Hoofdstuk IV – 09/07/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

Hoofdstuk VIII – 09/07/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

Gepersonaliseerde geneesmiddelen – 13/02/2020

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

Actieve verbandmiddelen en pijnstillers – 04/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

Gliflozines en gliptines – 18/10/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Een betere en eenvoudigere vergoeding van pijnstillers vanaf 1 januari 2022

Ministeriele beslissingen en CTG – 21/02/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Dematerialisatie – 16/09/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Ambulante patiënten – 21/11/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Verplicht vanaf 01/01/2020 – 30/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

PARIS + alternatieven – 03/06/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Hoe voorschrijven? – 27/10/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

FAQ – 31/10/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Farmaceutische kengetallen

Verslag - 2014 – 14/01/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs Farmaceutische kengetallen

Farmanetgegevens 2013 – 12/02/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Farmaceutische kengetallen

Farmanetgegevens 2012 – 11/01/2014

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Stomamateriaal – 17/08/2020

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Urinaire autosondage thuis – 14/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Notificatieprocedure langdurend gebruik – 06/06/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Verstrekking Indiv. hulpmiddel

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Modaliteiten – 30/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Invasieve Implantaten – 25/02/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

FAGG – 28/03/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Database sIMPL

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Verplegingsinrichtingen ‘Lijst’ – 13/01/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

IRREQ

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Materiovigilantie – 22/05/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Mucoviscidose – 20/12/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Qermid – 14/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

NIET-implanteerbare hulpmiddelen – 25/02/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Implanteerbare defibrillator – 23/01/2020

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Menselijk lichaamsmateriaal – 30/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Overzicht van de programma’s

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Magistraal voorschrijven – 28/08/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

De huisapotheker – 05/07/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Administratieve vereenvoudiging voor de invoering van MFO-projecten – 05/07/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Kwaliteitsbevorderende programma’s – 11/03/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Volgens het RIZIV – 14/07/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Nieuwe geneesmiddelen

International Horizon Scanning Initiative (IHSI) – 05/12/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Recip-e

01.10.2020: geldigheidsdatum voorschrift – 29/09/2020

Médicaments – Implants/Dispositifs Recip-e

Geldigheid van e-voorschriften: wat verandert er op 1 oktober? – 10/09/2020

Médicaments – Implants/Dispositifs Recip-e

100 % Digitaal – 03/01/2020

Médicaments – Implants/Dispositifs Substitutie en VOS

Verplichte substitutie – 03/11/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Substitutie en VOS

Bij onbeschikbaarheid van geneesmiddelen – 13/02/2020

Médicaments – Implants/Dispositifs Tarifering per eenheid

Mededeling over de toepassing van tarifering per eenheid voor patiënten in woonzorgcentra – 23/02/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs VIDIS

Info over de geneesmiddelen van uw patiënt consulteren via MyRIZIV – 25/02/2021

Médicaments – Implants/Dispositifs Voorschrijven geneesmiddelen

Aflevering en terugbetaling van een geneesmiddel – 03/01/2020

Médicaments – Implants/Dispositifs Voorschrijven geneesmiddelen

Info - RIZIV: nieuwe modellen geneesmiddelenvoorschrift vanaf 01.11.2019 – 21/11/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Voorschrijven geneesmiddelen

Voor ambulante patiënten – 01/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Voorschrijven geneesmiddelen

Stempel van de arts – 22/10/2015

Élections médicales Élections médicales 2018

Resultaat – 26/07/2018

Élections médicales Élections médicales 2018

Dringende oproep aan de collegae: ‘Word wakker!’

Élections médicales Élections médicales 2018

Video: hoe stemmen voor BVAS?

Élections médicales Élections médicales 2018

Video Medische Verkiezingen

Élections médicales Élections médicales 2018

Geef toe, U DENKT ZOALS WIJ. Onze verkiezingsfolder.

Élections médicales Élections médicales 2018

Maak kennis met onze boegbeelden

Élections médicales Élections médicales 2018

Onze eerste 5 actiepunten

Élections médicales Élections médicales 2018

Punt 6 tot 10

Élections médicales Élections médicales 2018

Punt 11 tot 15

Élections médicales Élections médicales 2018

Punt 16 tot 20

Élections médicales Élections médicales 2018

Persbericht: Medische verkiezingen starten op 7 juni – 24/04/2018

Élections médicales Élections médicales 2018

Specialisten: Wat wil u? Wat verwacht u van een artsenvereniging? – 12/04/2018

Élections médicales Élections médicales 2018

Huisartsen: Wat wil u? Wat verwacht u van een artsenvereniging? – 12/04/2018

Élections médicales Élections médicales 2014

Resultaten van de medische verkiezingen 2014 – 27/06/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Verkiezingsprogramma – 30/05/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Alle actualiteit

Élections médicales Élections médicales 2014

Het 50-puntenactieplan van de BVAS – 28/05/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Waarom stemmen? – 30/04/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Waarom stem ik voor BVAS? Getuigenissen van collega's – 06/05/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Instructies voor het uitbrengen van uw stem – 01/06/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Verkiezingen : kalender

Élections médicales Élections médicales 2014

BVAS-memorandum voor de politieke verkiezingen van 25 mei 2014 – 06/04/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Folder VAS Afdeling Oost- en West-Vlaanderen – 13/06/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Elektronische stemming mogelijk!

Élections médicales Élections médicales 2014

Begin van de procedure - Kiezerslijst

Élections médicales Élections médicales 2010

Resultaat van de Medische Verkiezingen 2010 – 13/09/2011

Élections médicales Élections médicales 2010

Programma 2010