Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Sitemap

Onze geschiedenis – 20/10/2013

Onze structuur – 14/09/2013

Staf – 01/11/2017

ABSYM Activiteitenverslagen

2018

ABSYM Activiteitenverslagen

2017

ABSYM Activiteitenverslagen

2016

ABSYM Activiteitenverslagen

2015

ABSYM Activiteitenverslagen

2014

ABSYM Activiteitenverslagen

2013

ABSYM Activiteitenverslagen

2012

ABSYM Activiteitenverslagen

2011

ABSYM Activiteitenverslagen

2010

Administratieve controle – 04/10/2018

Arbeidsongeschiktheid – 01/08/2019

BelRAI – 05/08/2018

INAMI BVAS zetelt in...

Accrediteringsstuurgroep – 24/10/2013

INAMI BVAS zetelt in...

Algemene Raad voor geneeskundige Verzorging – 24/10/2013

INAMI BVAS zetelt in...

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) – 16/05/2015

INAMI BVAS zetelt in...

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) – 05/07/2019

INAMI BVAS zetelt in...

Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen (NCGZ) – 24/10/2013

INAMI BVAS zetelt in...

Nationale Raad voor kwaliteitspromotie (NRKP) – 24/10/2013

INAMI BVAS zetelt in...

Technisch Geneeskundige Raad (TGR) – 24/10/2013

INAMI BVAS zetelt in...

Verzekeringscomité – 24/10/2013

INAMI BVAS zetelt in...

Wetenschappelijke Raad – 20/10/2013

INAMI DGEC

Actieplan 2018-2020 – 16/07/2018

Fonds medische ongevallen – 17/09/2019

Gezondheidszorg in Europa – 11/09/2019

Grensarbeiders – 30/04/2019

Informatieblad – 06/06/2019

INAMI Jaarverslag

2014 - Jubileum van het RIZIV – 28/07/2015

INAMI Jaarverslag

Jaarverslag 2015 – 20/07/2016

INAMI Jaarverslag

Jaarverslag 2016 – 26/10/2017

INAMI Jaarverslag

Jaarverslag 2017 – 10/07/2018

INAMI Jaarverslag

Jaarverslag 2018 – 27/06/2019

Medisch verbruik – 28/07/2015

INAMI Nieuws en pers 2018

Begroting 2018 – 03/04/2019

INAMI Nieuws en pers 2018

Elektronisch attesteren met eAttest – 08/02/2018

INAMI Nieuws en pers 2018

Identiteitskaar - ziekenhuis – 05/12/2018

INAMI Nieuws en pers 2018

Monitoring van de ereloonsupplementen tijdens ziekenhuisverblijf – 22/02/2018

INAMI Nieuws en pers 2018

Openstaande vacatures – 15/03/2018

INAMI Nieuws en pers 2018

Terugbetalingsvoorwaarden van laboratoriumonderzoeken – 10/03/2018

INAMI Nieuws en pers 2018

Vernieuwing via alternatieve zorgvormen voor ouderen – 25/01/2018

INAMI Nieuws en pers 2018

Verzorging in ziekenhuizen – 25/01/2018

INAMI Nieuws en pers 2018

Zwangerschap: werkverwijdering – 01/02/2018

INAMI Overeenkomsten

Ademhalingsziekten

INAMI Overeenkomsten

Aids – 19/03/2019

INAMI Overeenkomsten

Diabetes - Kinderen en adolescenten – 12/07/2018

INAMI Overeenkomsten

Diabetes - Volwassenen – 12/07/2018

INAMI Overeenkomsten

Prematuur geboren kinderen: – 12/07/2018

INAMI PROMES

2018/05 Rapport – 18/07/2018

INAMI Publicaties

Overzicht van de publicaties – 16/02/2017

INAMI Publicaties

Publicaties betreffende RIZIV – 29/05/2016

INAMI Telegeneeskunde & mHealth-toepassingen

Tegemoetkoming – 01/08/2019

Artsenkadaster – 10/06/2015

SPF Santé Bio-ethiek raadgevend comité

Euthanasie – 18/12/2017

SPF Santé Bio-ethiek raadgevend comité

Geandicapten: Seks. bijstand – 16/01/2017

SPF Santé Campagnes

Alcohol en zwangerschap – 23/10/2018

Erkenning huisartsen – 05/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

Behoud van de erkenning – 03/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

De FOD Volksgezondheidsrol – 05/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

Erkenning via e-loket – 22/12/2015

SPF Santé Erkenning huisartsen

Erkenningscommissie – 03/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

Federale Raad voor de Huisartsenkringen – 05/01/2014

SPF Santé Erkenning huisartsen

Recente wetswijziging: eerste erkenning stagemeester of -dienst – 13/09/2015

SPF Santé Erkenning huisartsen

Visa -Verkrijgen van de titel huisarts – 05/01/2014

Erkenning specialisten – 03/01/2014

SPF Santé Erkenning specialisten

De FOD Volksgezondheidsrol en gemeenschappensrol – 02/01/2014

SPF Santé Erkenning specialisten

Erkenning beroepsbekwaamheid oncologie – 24/06/2015

SPF Santé Erkenning specialisten

Erkenning via e-loket – 22/12/2015

SPF Santé Erkenning specialisten

Erkenningscommissies – 03/01/2014

SPF Santé Erkenning specialisten

Visa -Verkrijgen van de titel van geneesheer-specialist – 03/01/2014

SPF Santé FAGG

Klinische proeven : nieuwe databank – 19/05/2018

SPF Santé Geef uw mening

Klinische proef – 01/08/2018

Geïntegreerde zorg – 08/06/2017

Geneeskundige beroep – 03/01/2014

SPF Santé Geneeskundige beroep

Definitie van het beroep – 03/01/2014

SPF Santé Geneeskundige beroep

Regulatie van het beroep in België – 05/01/2014

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Basisvaccinatieschema – 26/04/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Borstimplantaat – 16/01/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Corynebacterium – 27/08/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Endoscopen en sondes – 27/06/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Environmental hygiene – 27/08/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Foliumzuur – 15/05/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Geestelijke gezondheid & jongeren – 05/09/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Griep 2019-2020 – 25/04/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

HIV – 07/03/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Maaltijdvervangende producten – 15/05/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Meningokokken – 22/07/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Mental Disorders (DSM) – 18/07/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Multiresistente bacteriën – 18/07/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Rabies – 01/02/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Tekenencefalitis (TBE) – 22/03/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

Voeding – 01/10/2019

SPF Santé Hoge Gezondheidsraad

ZIKA – 11/07/2019

SPF Santé Hoge Raad spec. en huisartsen

Recente wetswijziging: – 24/03/2016

SPF Santé Hoge Raad spec. en huisartsen

Verlenging erkenning stagemeesters – 06/04/2017

SPF Santé Interministeriele conferentie

2018-11-05 – 11/11/2018

SPF Santé Interministeriele conferentie

2019-05-24 – 31/05/2019

MEDEX – 03/02/2017

SPF Santé MEDEX

eMediAtt – 05/05/2014

Overlegstructuren – 24/11/2013

SPF Santé Overlegstructuren

Introductie – 02/01/2014

SPF Santé Overlegstructuren

Multipartite betreffende het ziekenhuisbeleid – 11/11/2013

SPF Santé Overlegstructuren

Nationale paritaire commissie geneesheren-ziekenhuizen – 11/11/2013

SPF Santé Overlegstructuren

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen – 11/11/2013

SPF Santé Overlegstructuren

Planningscommissie – 26/09/2017

SPF Santé Pilootprojecten

Verkort verblijf op de materniteit – 23/07/2019

Raden en commissies – 05/01/2014

SPF Santé Raden en commissies

Erkenningscommissies – 03/01/2014

SPF Santé Raden en commissies

Federale Raad voor de Huisartsenkringen – 03/01/2014

SPF Santé Raden en commissies

Planningscommissie – 05/01/2014

SPF Santé Raden en commissies

Provinciale Geneeskundige Commissies – 08/12/2016

SPF Santé Stagemeester

Stagemeester: vergeet uw eHealthBox niet te raadplegen – 16/04/2017

KCE

SPF Santé KCE

Jaarverslag 2018

SPF Santé KCE

Openbare aanbesteding

SPF Santé KCE

Kunstmatige voeding – 23/05/2019

SPF Santé KCE

HPV-virus vaccinatie jongens – 31/01/2019

SPF Santé KCE

Gezondheidssysteem check-up – 25/04/2019

SPF Santé KCE

Zwangerschap onderzoeken – 20/01/2019

SPF Santé KCE

Hoofd- en halskanker – 10/01/2019

SPF Santé KCE

SOI’s – 26/03/2019

SPF Santé KCE

Antibiotica verantwoord gebruik – 04/04/2019

SPF Santé KCE

Obesitas – 13/06/2019

SPF Santé KCE

Protontherapie bij volwassenen – 24/01/2019

SPF Santé KCE

Hart- en vaatincidenten – 20/01/2019

Wachtdienst HAIO – 20/06/2019

Seksueel geweld – 20/05/2019

Maximale arbeidsduur – 07/05/2019

Medische toerisme – 07/05/2019

AVG-GDPR : leidraad – 07/05/2019

Dossiers Wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Juridische analyse van de BVAS – 04/09/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.1 Algemene bepalingen – 07/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.2 Raadplegingen, bezoeken en adviezen – 23/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.3 Gewone geneesknd. hulp – 28/03/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.4, 5 en 6 Tandverzorging – 12/08/2015

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.7 Kinesitherapie – 05/10/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.9 Verlossingen – 31/05/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.11 Algemene speciale technische verstrekkingen en puncties – 07/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.12 Anesthesie – 28/03/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.13 Reanimatie – 28/07/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 a) Algemene heelkunde – 28/03/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 b) Neurochirurgie – 01/04/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 c) Plastische heelkunde – 28/03/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 d) Heelkunde abdomen – 03/10/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 e) Heelkunde thorax – 25/06/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 g) Gynaecologie – 26/06/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 h) Oftalmologie – 26/06/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 i) Otorhinolaryngologie – 30/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 j) Urologie – 20/07/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 k) Orthopedie – 02/03/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.14 l) Stomatologie – 23/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art. 14 m) Transplantaties – 26/06/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.15 Heelkund. verstrekking – 23/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.16 Operatieve hulp – 28/10/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.17 Medische beeldvorming – 03/10/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.18 Radiotherapie – 29/05/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20, § 2, C Inwendige geneeskunde – 02/03/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 b) Pneumologie – 24/04/2015

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 c) gastro-enterologie – 18/04/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 d) Kindergeneeskunde – 28/07/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 e) Cardiologie – 16/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 f) Neuropsychiatrie – 01/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.20 g) Reumatologie – 26/06/2016

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.21 Dermatologie – 18/12/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Fysische geneeskunde en revalidatie – 01/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.24 Klinische biologie – 29/05/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.24 bis - Moleculaire biologische onderzoeken – 28/03/2019

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.25 Toezicht in ziekenhuis – 30/03/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.26 Bijkomend honorarium – 02/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.27 Bandagisten – 23/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.29 Orthopedisten – 23/08/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.30 Des opticiens – 12/08/2015

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.32 Pathologische anatomie – 16/10/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.33 bis Moleculaire biologie – 01/11/2017

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.34 Interventionele verstrek – 02/12/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Art.35 & 35bis Implantaten – 14/07/2014

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Wijzigingen op 01/12/2018 – 29/11/2018

Nomenclature Wijzigingen per artikel

Urgentiegeneeskunde – 07/07/2014

Nomenclature Forfaitaire honoraria

Biologie en beeldvorming

Gerechtelijke deskundigen – 20/01/2019

Nomenclature Geestelijke gezondheidszorg

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Zoekmotor RIZIV – 11/11/2018

Accreditering van artsen – 28/04/2019

Commissie van beroep – 25/02/2015

Credit Point (CP) – 09/06/2013

LOK – 01/11/2014

Forfaitair honorarium – 04/01/2019

Accreditering online – 01/08/2017

Accord médico-mutualiste 2018-2019

Sociaal statuut – 01/08/2019

Accord médico-mutualiste 2018-2019

Deconventioneren vanaf 2019 ? – 11/12/2018

Accord médico-mutualiste 2018-2019

RIZIV: 84 % van de artsen is ‘geconventioneerd’ voor 2018 – 20/03/2018

Accord médico-mutualiste 2018-2019

Tekst van het akkoord – 19/12/2017

Accord médico-mutualiste 2017

Mini-akkoord gepubliceerd – 13/04/2017

Accord médico-mutualiste 2017

Stand van zaken – 01/04/2017

2016-2017 – 01/12/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2017 – 22/06/2017

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Deconventiecijfers per discipline – 16/06/2017

Accord médico-mutualiste 2016-2017

BVAS-persbericht: Eventuele deconventie: info van het laatste uur (13.12.2016) – 13/12/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Deconventie wegens verlies van de index

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Deconventie wegens opname pensioen

Accord médico-mutualiste 2016-2017

RIZIV mededeling m.b.t. sociaal statuut en pensioen – 09/12/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Deconventie in geval van onvoldoende medische activiteit

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Het sociaal statuut van de arts: wijziging van het KB van 06.03.2007 – 29/09/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Sociaal statuut 2017: Minimum activiteitsdrempel vanaf 2017 – 27/09/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Cijfers van toetreding en weigering per specialisme en per arrondissement – 03/03/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Resultaten :84 % van de artsen “geconventioneerd” voor 2016 – 02/03/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Krachtlijnen voor artsen-specialisten (2016-2017) – 21/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Krachtlijnen voor huisartsen (2016-2017) – 21/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Akkoord 2016-2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2016 – 28/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Akkoord artsen-ziekenfondsen: “Naar meer ereloonvrijheid” – 05/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Akkoord 2016-2017 nog niet van kracht: quid honoraria? – 14/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Tekstguerrilla over ereloonsupplementen – 01/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Medicomut sluit akkoord voor 2 jaar: positief voor patiënten en artsen – 22/12/2015

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Nieuw akkoord 2016-2017: toelichting – 02/01/2016

Accord médico-mutualiste 2016-2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 – 22/12/2015

2015 – 27/01/2015

Accord médico-mutualiste 2015

Krachtlijnen voor huisartsen – 15/01/2015

Accord médico-mutualiste 2015

Krachtlijnen voor specialisten – 15/01/2015

Accord médico-mutualiste 2015

Resultaten – 09/03/2015

2013-2014 – 02/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

31/01/14 Toelage volledige toetreding tot het akkoord – 01/02/2014

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Tekst van het akkoord – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Wat houdt het Akkoord 2013-2014 in voor de huisartsen? – 03/09/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Wat houdt het Akkoord 2013-2014 in voor de geneesheren-specialisten? – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Formulieren om uw houding te bepalen ten aanzien van het akkoord – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Wanneer moeten de conventie-erelonen niet worden toegepast? – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Duur van het akkoord en opzegmogelijkheden – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

BVAS-persbericht – 16/06/2013

Accord médico-mutualiste 2013-2014

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014 – 03/09/2013

Voorgaande akkoorden – 02/06/2013

Accord médico-mutualiste Sociaal statuut

Binnenkort of met pensioen – 09/05/2019

Accord médico-mutualiste Sociaal statuut

Aanvraagprocedure – 09/05/2019

Accord médico-mutualiste Sociaal statuut

Wanneer ? Bedragen?

Accord médico-mutualiste Sociaal statuut

Wat en voor wie? – 09/05/2019

Accord médico-mutualiste Sociaal statuut

Semi-automatisch – 04/06/2019

Accord médico-mutualiste Sociaal statuut

Minimumactiviteitsdrempel – 11/02/2016

Lois Alfabetisch repertorium

Actieve verbandmiddelen

Lois Alfabetisch repertorium

Administratieve geldboetes

Lois Alfabetisch repertorium

Arbeid(sduur)

Lois Alfabetisch repertorium

Associatie van ziekenhuizen

Lois Alfabetisch repertorium

Audioloog en audicien

Lois Alfabetisch repertorium

Beroepsgeheim

Lois Alfabetisch repertorium

Beroepsziekten

Lois Alfabetisch repertorium

Bewaringstermijnen

Lois Alfabetisch repertorium

Bijzondere beroepstitels

Lois Alfabetisch repertorium

Bloedproef

Lois Alfabetisch repertorium

Borstkankerscreening

Lois Alfabetisch repertorium

Brandwondencentrum

Lois Alfabetisch repertorium

Cardiale pathologie

Lois Alfabetisch repertorium

Chirurgische daghospitalisatie

Lois Alfabetisch repertorium

Coma expertisecentrum

Lois Alfabetisch repertorium

CT-scanner

Lois Alfabetisch repertorium

Derdebetalersregeling

Lois Alfabetisch repertorium

Diabetespas

Lois Alfabetisch repertorium

Dienst geneeskundige evaluatie en controle

Lois Alfabetisch repertorium

Diploma's, certificaten en andere titels

Lois Alfabetisch repertorium

Dringende geneeskundige hulpverlening

Lois Alfabetisch repertorium

Eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverzorging

Lois Alfabetisch repertorium

eHealth

Lois Alfabetisch repertorium

Elektronisch medisch dossier

Lois Alfabetisch repertorium

Embryo's in vitro

Lois Alfabetisch repertorium

Erelonen voor deskundigen

Lois Alfabetisch repertorium

Erkenning artsen – 06/04/2017

Lois Alfabetisch repertorium

Esthetische heelkunde

Lois Alfabetisch repertorium

Euthanasie

Lois Alfabetisch repertorium

Experimenten op de menselijke persoon

Lois Alfabetisch repertorium

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Lois Alfabetisch repertorium

Financiële middelen

Lois Alfabetisch repertorium

Forfaitaire honoraria

Lois Alfabetisch repertorium

Forfaitaire honoraria inzake pediatrie

Lois Alfabetisch repertorium

Geneesmiddelen

Lois Alfabetisch repertorium

Gespecialiseerde spoed

Lois Alfabetisch repertorium

Getuigschriften

Lois Alfabetisch repertorium

Gezondheidsbeleid van de Vlaams Overheid

Lois Alfabetisch repertorium

Gezondheidswet 27 april 2005

Lois Alfabetisch repertorium

Gezondheidszorg

Lois Alfabetisch repertorium

Gezondheidszorgberoepen KB nr 78

Lois Alfabetisch repertorium

Globaal medisch dossier

Lois Alfabetisch repertorium

Groepspraktijk

Lois Alfabetisch repertorium

Hemodialyse

Lois Alfabetisch repertorium

Honorariasupplementen

Lois Alfabetisch repertorium

Hoofdgeneesheer - Geneesheer-diensthoofd

Lois Alfabetisch repertorium

Hoofdverpleegkundige

Lois Alfabetisch repertorium

Huisartsenkringen

Lois Alfabetisch repertorium

Huisartsenwachtposten

Lois Alfabetisch repertorium

Impulsfonds huisartsengeneeskunde

Lois Alfabetisch repertorium

Instellingen bijzondere wet tot hervorming

Lois Alfabetisch repertorium

Intensieve zorg

Lois Alfabetisch repertorium

Ioniserende stralingen

Lois Alfabetisch repertorium

Kinderen - zorgprogramma

Lois Alfabetisch repertorium

Klinische biologie

Lois Alfabetisch repertorium

Kruispuntbank sociale zekerheid

Lois Alfabetisch repertorium

Laboratoria

Lois Alfabetisch repertorium

Lokale kwaliteitsgroepen

Lois Alfabetisch repertorium

Magnetische resonantie tomograaf

Lois Alfabetisch repertorium

Maximumfactuur

Lois Alfabetisch repertorium

Medico-Mut -- Huishoudelijk reglement

Lois Alfabetisch repertorium

Medisch aanbod - planning

Lois Alfabetisch repertorium

Medisch begeleide voortplanting

Lois Alfabetisch repertorium

Medisch dossier

Lois Alfabetisch repertorium

Medische raad: wetgeving

Lois Alfabetisch repertorium

Medische verkiezingen

Lois Alfabetisch repertorium

Meldingsplicht risicovolle medische praktijken

Lois Alfabetisch repertorium

Mexicaanse griep

Lois Alfabetisch repertorium

Minimale klinische gegevens

Lois Alfabetisch repertorium

Mobiele urgentiegroep (MUG)

Lois Alfabetisch repertorium

Neonatale zorg

Lois Alfabetisch repertorium

Nucleaire geneeskunde

Lois Alfabetisch repertorium

Ombudsfunctie

Lois Alfabetisch repertorium

Oncologie

Lois Alfabetisch repertorium

Opnameverklaring

Lois Alfabetisch repertorium

Orde der geneesheren KB nr 79 (KB 10/11/1967)

Lois Alfabetisch repertorium

Orgaan- en weefseltransplantatie

Lois Alfabetisch repertorium

Palliatieve zorg

Lois Alfabetisch repertorium

Patiënten

Lois Alfabetisch repertorium

Patiëntenrechten

Lois Alfabetisch repertorium

Pediatrie

Lois Alfabetisch repertorium

Pediatrische liaison

Lois Alfabetisch repertorium

Psychiatrische ziekenhuizen

Lois Alfabetisch repertorium

Psycholoog

Lois Alfabetisch repertorium

Radiotherapie

Lois Alfabetisch repertorium

Referentiebedragen

Lois Alfabetisch repertorium

Regeling geestelijke gezondheidszorgberoepen

Lois Alfabetisch repertorium

Remgeld

Lois Alfabetisch repertorium

Reproductieve geneeskunde

Lois Alfabetisch repertorium

Respiratoir Syncytiaal Virusinfectie

Lois Alfabetisch repertorium

Revalidatieverstrekkingen

Lois Alfabetisch repertorium

Sociale voordelen voor sommige geneesheren

Lois Alfabetisch repertorium

Spoedgevallen

Lois Alfabetisch repertorium

Supplementen

Lois Alfabetisch repertorium

Syndroom van Sjörgen

Lois Alfabetisch repertorium

Tegemoetkoming bij thuisverpleging

Lois Alfabetisch repertorium

Thuisverzorging en eerstelijnsgezondheidszorg

Lois Alfabetisch repertorium

Transplantatiecentrum (normen)

Lois Alfabetisch repertorium

Uitoefening van het beroep – 16/05/2019

Lois Alfabetisch repertorium

Urgentie-geneeskunde

Lois Alfabetisch repertorium

Verpleegkundig departement

Lois Alfabetisch repertorium

Verpleegkundige verstrekkingen

Lois Alfabetisch repertorium

Vroedvrouwen

Lois Alfabetisch repertorium

Zeldzame ziekten (expertisecentra)

Lois Alfabetisch repertorium

Zelfstandigen en leden kloostergemeenschap

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisapotheek

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisbloedbank

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisdiensten

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuisfuncties

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Afdelingen

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Associatie

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Financiering

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Groeperingen en fusies

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekenhuizen - Kwalitatieve toetsing

Lois Alfabetisch repertorium

Ziekteverzekering (ZIV) - Wet 14-07-1994

Lois Alfabetisch repertorium

Zorgprogramma's

Lois Alfabetisch repertorium

Zorgregio's

Lois Alfabetisch repertorium

Zorgtrajecten

Lois Alfabetisch repertorium

Zwangerschapsafbreking

Lois Alfabetisch repertorium

Zware medische apparatuur

Absym - Bruxelles Conseil d’administration

Composition actuelle – 06/07/2015

Absym - Bruxelles Publications

Newsletters – 28/03/2017

Absym - Bruxelles Espace administrateurs

Calendrier des réunions – 04/07/2018

Absym - Bruxelles Espace administrateurs

Conseils d'administration 2016-2019

Absym - LL Fonctionnement et structures

L'assemblée générale – 02/01/2014

Absym - LL Fonctionnement et structures

Le conseil d'administration – 02/01/2014

Absym - LL Fonctionnement et structures

Le comité de direction – 02/01/2014

Absym - LL Fonctionnement et structures

Le comité d'organisation tactique – 02/01/2014

Absym - LL Fonctionnement et structures

Rôle des bureaux techniques – 02/01/2014

Absym - LL Fonctionnement et structures

Le travail syndical – 02/01/2014

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - september 2018 – 01/10/2018

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari-februari-maart 2018 – 10/04/2018

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Oktober-november-december 2017 – 23/01/2018

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2017 – 10/10/2017

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - mei - juni 2017 – 10/10/2017

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - Februari - Maart 2017 – 03/04/2017

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Periode oktober – november – december 2016 – 05/02/2017

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2016 – 04/10/2016

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April - Mei - Juni 2016 – 04/07/2016

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - Februari - Maart 2016 – 05/04/2016

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

OPINIESTUK DR. MARCEL DE CLERCQ, HUISARTS – 29/02/2016

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2015 – 03/10/2015

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

April – mei – juni 2015 – 07/07/2015

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Januari - februari - maart 2015 – 02/04/2015

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Oktober – november – december 2014 – 20/01/2015

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

Juli - augustus - september 2014 – 01/10/2014

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

03/14 Medische verkiezingen – 22/03/2014

Absym - OWVL Voorwoord van de Voorzitter Dr. Louis

01/14 Urgenties vervolg – 18/01/2014

Infos pour tous Arts in nood

Agressie tegenover artsen – 09/04/2019

Infos pour tous Arts in nood

Online platform – 10/11/2016

Infos pour tous Belastingaangifte

Papieren belastingaangifte – 27/06/2019

Infos pour tous Belastingaangifte

Aangifte personenbelasting – 18/06/2019

Infos pour tous Belastingaangifte

Maandelijks € 500 bijverdienen 15/07/18 – 23/07/2018

Infos pour tous Belastingaangifte

Forfaitair bedrag kilometervergoeding – 15/07/2017

Infos pour tous Belastingaangifte

Nieuwe regels kostendelende vereniging - wijziging – 31/01/2017

BTW

Infos pour tous BTW

Samenwerkingsverbanden – 22/08/2019

Infos pour tous BTW

Btw esthetische behandelingen – 03/06/2016

Infos pour tous BTW

Btw esthetiek FAQ – 04/08/2016

Infos pour tous BTW

Btw-klantenlisting – 18/09/2016

Infos pour tous BTW

Voorschotten btw – 30/03/2017

Infos pour tous BTW

BTW bestuurdersvergoeding – 22/12/2015

Infos pour tous Chronische zieken

Zorgtrajecten – 15/03/2019

Infos pour tous Chronische zieken

Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken: news 2018 – 11/01/2018

Infos pour tous Chronische zieken

Chronisch zieken: Gepersonaliseerde follow-up door een huisapotheker – 16/11/2017

Infos pour tous Chronische zieken

Observatorium voor chronische ziekten: activiteitenverslag – 10/11/2017

Infos pour tous Chronische zieken

Maatregelen voor chronisch zieken – 19/02/2015

Infos pour tous Chronische zieken

16 pilootprojecten krijgen steun overheid – 28/06/2016

Infos pour tous Chronische zieken

Laatste nieuws over de pilootprojecten geïntegreerde zorg – 26/06/2016

Infos pour tous Chronische zieken

Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken – 26/05/2016

Infos pour tous Chronische zieken

Plan chronisch zieken - “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid – 24/05/2016

Infos pour tous Chronische zieken

Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken – oproep tot projecten – 05/05/2016

Infos pour tous Chronische zieken

20/01/14 VAS-bemerkingen mbt oriëntatienota chronische zieken – 22/01/2014

Infos pour tous Chronische zieken

Statuut van persoon met een chronische aandoening – 23/02/2014

Infos pour tous Cybercriminaliteit

safeonweb.be – 09/03/2019

Infos pour tous Cybercriminaliteit

Cyberveiligheid – 03/10/2018

Infos pour tous Cybercriminaliteit

Cryptojacking – 28/08/2018

Infos pour tous Derdebetalersregeling

Wijzigingen m.b.t. de derdebetalersregeling – 12/10/2017

Infos pour tous Derdebetalersregeling

Richtlijnen rond fraude bij toepassing van de derdebetalersregeling – 25/09/2017

Infos pour tous eGezondheid

Actieplan 2019-2021: 1ste stap – 14/03/2019

Infos pour tous eGezondheid

Actieplan 2019-2021: 2de stap – 25/07/2019

Infos pour tous eGezondheid

"Mijngezondheid" – 11/05/2018

Infos pour tous eGezondheid

Uitwissiling van gegevens – 15/05/2018

Infos pour tous Elektronisch medisch dossier

Toegang tot EMD door de patiënt – 28/05/2018

Infos pour tous Elektronisch medisch dossier

Registreren van Zorgtrajecten: overzicht per EMD-pakket – 06/12/2017

Infos pour tous Ernstige besmettelijke ziekten

Mogelijkheid van overbrenging

Infos pour tous Euthanasie

2018 Euthanasie verslag – 19/07/2018

Infos pour tous GDPR

GDPR: pas op voor frauduleuze praktijken! – 08/07/2019

Infos pour tous GDPR

Modeldocumenten

Infos pour tous GDPR

STAP 1 – 03/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 10 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 2 – 03/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 3 – 03/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 4 – 03/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 5 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 6 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 7 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 8 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

STAP 9 – 04/10/2018

Infos pour tous GDPR

GDPR volgens RIZIV – 26/09/2018

Infos pour tous GDPR

GDPR en Orde – 25/05/2018

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Elektronisch bewijsstuk – 26/10/2017

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken – 11/12/2018

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Hoe zorg aanrekenen: Bijwerking RIZIV-richtlijnen – 16/02/2016

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Aanpassing RIZIV-richtlijn mbt de getuigschriften – 10/11/2015

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

RIZIV: Bestellen van nieuwe getuigschriften (printbare kettingformulieren) vanaf 1 december 2015 – 27/10/2015

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Wijzigingen getuigschriften in tweede semester 2015 – 05/06/2015

Infos pour tous Getuigschrift voor verstrekte hulp

Hoe de zorg aanrekenen? Wanneer en hoe het bewijsstuk uitreiken? – 12/09/2015

Infos pour tous Gezondheidsapps

mhealthbelgium.be – 28/01/2019

Infos pour tous Gezondheidsapps

Gevalideerde apps – 11/09/2019

Infos pour tous Gezondheidsapps

vaccinnet.be – 07/11/2018

Infos pour tous Gezondheidsgegevens

Gezondheidsgegevens raadplegen via Patient HealthViewer – 06/01/2014

Infos pour tous Infobox INAMI - eHealthbox

eHealthBox – 03/01/2014

Infos pour tous Infobox INAMI - eHealthbox

Infobox RIZIV – 13/02/2015

Infos pour tous Insolventiewet-ondernemingen

Krachtlijnen nieuwe wet (11/08/17)

Infos pour tous Insolventiewet-ondernemingen

Advies Orde der artsen – 01/05/2018

Infos pour tous Maximumfactuur

Berekening – 30/07/2019

Infos pour tous Mdeon

Gemeenschappelijk deontologisch platform – 11/08/2013

Infos pour tous Mdeon

Voor wie? – 11/08/2013

Infos pour tous Mdeon

Vergoeding van wetenschappelijke prestaties – 11/08/2013

Infos pour tous Medisch aanbod

Recente cijfers – 25/09/2019

Infos pour tous Medisch aanbod

Buitenlandse artsen

Infos pour tous Medisch aanbod

Artsenquota – 28/05/2019

Infos pour tous Medisch aanbod

Jaar 2013 – 17/11/2013

Infos pour tous Medische beeldvorming

Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes! – 22/05/2015

Infos pour tous Medische beeldvorming

Substitutierecht voor radiologen – 01/04/2014

Infos pour tous Medische beeldvorming

Voorschrijven van onderzoeken – 12/02/2015

Infos pour tous Medische vennootschappen

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – 25/04/2019

Infos pour tous Medische vennootschappen

Bijdrage ten laste van de vennootschappe – 07/05/2015

Infos pour tous Medische vennootschappen

Liquidatiebonus – 17/11/2013

Infos pour tous Meewerkende echtgeno(o)t(e)

Mogelijke beperkte nevenactiviteit – 02/04/2014

Infos pour tous Mentale/neurologische stoorn.

Lijsten van tests – 06/09/2018

Infos pour tous Mijngezondheid

Medicatievoorschriften – 19/11/2018

Infos pour tous Muziek in de wachtzaal

SABAM – 24/07/2019

Infos pour tous Noodsituaties

Nieuwe app 112 BE – 28/06/2017

Infos pour tous Patiëntenrechten

Informatieplichten van de arts – 08/08/2019

Infos pour tous Patiëntenrechten

Wetgeving – 05/09/2014

Infos pour tous Patiëntenrechten

Geïnformeerde toestemming – 22/05/2015

Infos pour tous Patiëntenrechten

Geluidsopname – 12/05/2017

Infos pour tous Patiëntenrechten

Federale ombudsdienst – 05/09/2014

Infos pour tous Patiëntenrechten

www.patientrights.be – 12/05/2016

Infos pour tous Personen met een handicap

Evaluatie van de handicap – 10/10/2014

Infos pour tous Preventiegeneeskunde

Vaccinaties 2014-2015 – 25/09/2014

Infos pour tous Reclame

Reclamerontseling bij artsen – 08/01/2015

Infos pour tous Sciensano

Over Sciensano – 05/05/2018

Infos pour tous Sciensano

< 65 jaar: luchtvervuiling – 05/07/2018

Infos pour tous Sociale bijdragen & ziekenfonds

Ziekenfonds persoonlijke bijdragen – 19/12/2018

Infos pour tous Sociale bijdragen & ziekenfonds

Voorlopige soc. bijdragen 2018 – 01/07/2019

Infos pour tous Sociale bijdragen & ziekenfonds

My Handicap: aanpassingen – 23/03/2017

Infos pour tous Sociale bijdragen & ziekenfonds

Berekening soc. bijdragen 2018 – 25/01/2018

Infos pour tous Sociale bijdragen & ziekenfonds

Sociale bijdragen 2015 – 09/01/2015

Infos pour tous Transparantie van de zorgen

Akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2015 – 27/01/2015

Infos pour tous Vaardigheid

Kwaliteitsvolle praktijkvoering – 16/05/2019

Infos pour tous Vaccinatie

WHO – 18/09/2019

Infos pour tous Vaccinatie

Reizen en vaccinaties – 19/05/2019

Infos pour tous Vaccinatie

Papillomavirus – 12/09/2019

Infos pour tous Vaccinatie

Mazelen – 08/05/2019

Infos pour tous Verplichte formulieren

Vanaf 01/01/2016 nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid – 22/12/2015

Infos pour tous Verplichte formulieren

Medische attesten – 30/01/2014

Infos pour tous Verplichte formulieren

Getuigschriften voor verstrekte hulp(RIZIV) – 05/12/2018

Infos pour tous Verplichte formulieren

Bestellen van voorschriftenboekjes (RIZIV) – 19/02/2015

Infos pour tous Verzekerbaarheidsgegevens

Personen ten laste – 19/12/2018

Infos pour tous Verzekerbaarheidsgegevens

Toegang – 24/12/2013

Infos pour tous Verzekerbaarheidsgegevens

SIS-kaart – 12/10/2013

Infos pour tous Verzorging in het buitenland

Uitzonderlijke terugbetaling: Bijzonder Solidariteitsfonds – 12/05/2014

Infos pour tous Wachtdienst

Nieuwe regeling voor de wachtdiensten – 23/12/2013

Infos pour tous Websites

MyRiziv – 25/04/2019

Infos pour tous Websites

TekenNet – 08/05/2019

Infos pour tous Websites

www.mantelzorgers.be – 21/06/2018

Infos pour tous Websites

Mijngezondheid – 05/06/2019

Infos pour tous Websites

stressburnout.belgie.be – 01/05/2019

Infos pour tous Websites

Check je vaccinaties – 23/04/2019

Infos pour tous Websites

Behandeling van ADHD – 14/09/2018

Infos pour tous Zelfstandigen

Carensperiode – 04/07/2019

Infos pour tous Zelfstandigen

Vaderschapsverlof – 07/05/2019

Infos pour tous Zelfstandigen

Moederschapsuitkeringen – 28/02/2019

Infos pour tous Zorgverleners

Facturatiegegevens – 20/06/2019

Infos pour tous Zorgverleners

Aantal individuele zorgverleners – 11/04/2019

ASO

Jeunes médecins Dubbele cohorte in 2018

Dubbele cohorte: alles wat u moet weten – 15/04/2018

Jeunes médecins Dubbele cohorte in 2018

Vergeet ook niet: aanvraag uitbreiding stagecapaciteit tot 30 april 2018 mogelijk – 15/04/2018

Jeunes médecins Dubbele cohorte in 2018

Dubbele cohorte: zo kunnen stagemeesters meer erkende stageplaatsen aanvragen – 25/02/2018

Jeunes médecins Dubbele cohorte in 2018

BVAS tevreden over versoepeling aantal stageplaatsen. – 15/02/2018

Médecins généralistes Beschikbaarheidshonoraria

Premie praktijkondersteuning huisartsen 2015: beschikbaarheidshonoraria – 08/12/2015

Médecins généralistes Burn out

13/10/07 RIZIV Rapport van de Taskforce “burn-out” – 11/10/2013

Médecins généralistes Derdebetaler

Huisartsenkring stelt AADM/Domus Medica in vraag – 21/01/2016

Médecins généralistes Derdebetaler

Verplichte DBR vanaf 1 oktober 2015: de meest gestelde vragen – 01/10/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Verplichte derdebetalersregeling vanaf 1 oktober 2015 – 30/09/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Open brief aan de patiënten – 17/07/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Quid met de verplichte DBR vanaf 1 juli 2015?

Médecins généralistes Derdebetaler

Resultaten BVAS-enquête verplichte derdebetalersregeling

Médecins généralistes Derdebetaler

Veelgestelde vragen m.b.t. de verplichte DBR en de financiële transparantie – 10/06/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Toepassing voor patiënt “statuut chronisch aandoening" – 12/02/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Sociale derdebetaler – 12/02/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

Affiche en flyer met informatie voor uw patiënten – 17/06/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

11/06/2015 - BVAS-persbericht - Verplichte derdebetalersregeling: ook in Frankrijk – 11/06/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

10/06/2015 - BVAS-persbericht - De perverse effecten van de derdebetaler – 10/06/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

26/05/2015 - BVAS-persbericht: Verplichte derde betaler: de strijd gaat verder! – 26/05/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

23/04/2015 - Verplichte derde betaler - Enquête van Mediplanet – 23/04/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

28/04/2015 - BVAS-Open brief: de verplichte derdebetalersregeling – 28/04/2015

Médecins généralistes Derdebetaler

20/06/14 Regeling derde betaler: BVAS standpunt – 20/06/2014

Médecins généralistes Eerstelijnszorg in Vlaanderen

19 maart 2019: leer- en deeldag – 24/01/2019

Médecins généralistes Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Eénlijn.be – 07/11/2018

Médecins généralistes Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Hervorming eerstelijn – 18/07/2019

Médecins généralistes Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Visietekst Eerstelijnszorg VAS – 18/02/2017

Médecins généralistes Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen' – 18/02/2017

Médecins généralistes eHealth

Study 2018 – 05/06/2019

Médecins généralistes eHealth

E-Gezondheid en geïntegreerde praktijkpremie – 31/12/2017

Médecins généralistes eHealth

eHealthBox

Médecins généralistes Elektronisch medisch dossier

01/01/2017 EMD verplicht voor nieuwe huisartsen – 26/06/2016

Médecins généralistes Enquêtes & bevragingen

VUB-studie – 18/07/2019

Médecins généralistes Enquêtes & bevragingen

VIAS enquête: Rijgeschiktheid van de patiënten – 28/02/2019

Médecins généralistes Enquêtes & bevragingen

Bevraging postoperatief pijnbeleid – 05/12/2017

Médecins généralistes Enquêtes & bevragingen

Europees onderzoek naar het gebruik van eHealth bij de huisartsen – 15/03/2018

Médecins généralistes Erkenning

Erkenningscriteria huisartsen versoepeld in 2016 – 02/01/2016

Médecins généralistes Erkenning

Algemene voorwaarden

Médecins généralistes Geïntegreerde praktijkpremie

Geïntegreerde praktijkpremie 2019 – 20/03/2019

Médecins généralistes Geïntegreerde praktijkpremie

Praktijkpremie 2018 – 27/08/2019

Médecins généralistes Geïntegreerde praktijkpremie

Praktijkpremie 2017 – 11/12/2018

Médecins généralistes Geïntegreerde praktijkpremie

Wat is deze premie? – 28/06/2018

Médecins généralistes Gezond leven

Bewegen Op Verwijzing – 21/10/2018

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

GMD-honoraria – 28/03/2019

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Chronische aandoening – 25/08/2016

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Goed gebruik – 26/02/2015

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Remgeld – 01/10/2013

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Beheer via MyCareNet (eGMD) – 11/04/2015

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Preventiemodule – 12/02/2014

Médecins généralistes Globaal medisch dossier

Opening en verlenging – 01/10/2013

Médecins généralistes Huisartsen in opleiding

Standaardopleidingsovereenkomsten voor de huisartsen in opleiding

Médecins généralistes Huisartsengroepering

Registreren – 04/07/2019

Médecins généralistes Huisartsenkringen

Definitie, lijsten en opdrachten – 21/12/2014

Médecins généralistes Huisartsenkringen

Organisatie van de wachtdienst – 26/07/2014

Médecins généralistes Huisartsenkringen

Financiering – 12/02/2015

Médecins généralistes Huisartsenkringen

Modeldocumenten voor huisartsenkringen – 26/07/2014

Médecins généralistes Impulseo

Gemeenten opzoeken – 27/08/2019

Médecins généralistes Impulseo

Deadline Impulseo nadert – 27/06/2019

Médecins généralistes Impulseo

Premie en sociale bijdragen – 25/08/2016

Médecins généralistes Individuele activiteitenverslagen en feedback

2019 – 01/07/2019

Médecins généralistes Individuele activiteitenverslagen en feedback

2016 – 05/07/2019

Médecins généralistes Individuele activiteitenverslagen en feedback

2013 – 13/09/2015

Médecins généralistes LOK's

2015 - Gegevens 2013 – 13/09/2015

Médecins généralistes LOK's

2013 - Gegevens 2011 – 12/02/2015

Médecins généralistes Omzendbrieven - RIZIV

Post-expositie profylaxe (PEP) – 27/06/2017

Médecins généralistes Personen met een handicap

Enquête van FOD Sociale Zekerheid – 16/05/2018

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Wijzigingen in de regelgeving vanaf 01/05/2018 – 15/05/2018

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Diabetespatiënt zonder zorgtraject – 12/03/2016

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Diabetes type 2 – 12/02/2015

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Zorgtrajecten – 15/09/2013

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Rol van de huisarts en voordelen – 12/02/2015

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Heropstarten van een zorgtraject – 02/12/2013

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Nierinsufficiëntie – 12/02/2015

Médecins généralistes Zorgtrajecten

Wetgeving – 15/09/2013

Médecins spécialistes Beschikbaarheidshonorarium

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten: update webtoepassing – 16/03/2017

Médecins spécialistes Btw op esthetische behandelingen

Btw op esthetische ingrepen en behandelingen – 06/06/2016

Médecins spécialistes Btw op esthetische behandelingen

Btw esthetiek : Antwoorden op vragen (FAQ) – 04/08/2016

Médecins spécialistes Btw op esthetische behandelingen

Kleine onderneming? Voortaan moet u mogelijk geen btw-klantenlisting meer indienen. – 18/09/2016

Médecins spécialistes Klinische genetica

Nieuwe erkenning voor arts-specialist in de klinische genetica – 07/06/2017

Médecins spécialistes Laboratoria

Onco: moleculaire biologie – 28/05/2018

Médecins spécialistes Laboratoria

Labo terugbetalingsvoorwaarden – 30/03/2017

Médecins spécialistes Laboratoria

Omzendbrieven aan de laboratoria – 26/04/2018

Médecins spécialistes Laboratoria

Technoloog – 15/09/2015

Médecins spécialistes Laboratoria

Lijst actieve labo en verstrekkingen – 14/02/2019

Médecins spécialistes Medische beeldvorming

Voorschrijven van onderzoeken medische beeldvorming – 12/02/2015

Médecins spécialistes Medische beeldvorming

Substitutierecht voor radiologen vanaf 01/04/2014 – 01/04/2014

Médecins spécialistes Medische beeldvorming

Technoloog medische beeldvorming of medisch laboratoriumtechnoloog – 15/09/2015

Médecins spécialistes Medische beeldvorming

Geografisch overzicht van toestellen voor medische beeldvorming – 07/04/2018

Médecins spécialistes Pediatrie

Memorandum pediatrie – 15/06/2017

Médecins spécialistes Permanentiehonoraria

Permanentiehonoraria voor pediaters – 16/03/2017

Médecins spécialistes Psychiatrie

Project 107: voortgangsverslag – 08/03/2018

Médecins spécialistes Raadplegingen

Vereenvoudiging remgeld bij consultatie 01/01/15 – 08/01/2014

Médecins spécialistes Reumatologen: TARDIS

TARDIS: klachtbrief van reumatologen – 15/06/2017

Médecins spécialistes Spoedgevallenzorg

Verlenging overgangsmaatregelen gespecialiseerde spoedgevallenzorg – 24/05/2017

Médecins spécialistes Stagemeester /stagedienst

Vergoeding stagemeesters – 11/07/2019

Médecins spécialistes Verzorging

Gespecialiseerde centra : Prematuur geboren kinderen – 28/03/2015

Médecins spécialistes Verzorging

Limitatieve lijsten van tests

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

Wijzigingen in de regelgeving vanaf 01/05/2018

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

Rol van de arts-specialist en voordelen van de zorgtrajecten – 12/02/2015

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

Diabetes type 2

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

Nierinsufficiëntie

Médecins spécialistes Zorgtrajecten

FAQ artsen

Médecins en fin de carrière Sociaal statuut bij eindeloopbaan

Médecins conventionnés de plus de 65 ans - Statut social INAMI – 08/08/2014

Autres professions de santé Bandagisten en orthopedisten

Maatwerk reglementaring – 13/06/2019

Autres professions de santé Beoefenaars van de verpleegkunde

Verpleegkundig specialist – 19/11/2018

Autres professions de santé Beoefenaars van de verpleegkunde

Bijzondere beroepstitels – 01/07/2017

Autres professions de santé Beoefenaars van de verpleegkunde

Vaccineren – 29/04/2018

Autres professions de santé Kinesitherapeuten

Recente cijfers – 25/09/2019

Autres professions de santé Kinesitherapeuten

Nomenclatuur

Autres professions de santé Kinesitherapeuten

Bijzondere bekwaamheden – 30/06/2017

Autres professions de santé Orthoptist

KB beroepstitel en de kwalificatievereisten – 18/08/2017

Autres professions de santé Psychologen

Terugbetaling zorg – 20/12/2018

Autres professions de santé Tandartsen

Recente cijfers – 25/09/2019

Autres professions de santé Vroedvrouwen

Prenatale zorgen – 13/09/2019

Autres professions de santé Vroedvrouwen

Toegelaten geneesmiddelenvoorschrift – 20/09/2016

Autres professions de santé Zorgkundigen

Uitbreiding functie – 01/08/2019

Autres professions de santé Zorgkundigen

Lijst handelingen zorgkundigen – 21/03/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Beroertezorg

Gespecialiseerde centra – 05/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Beroertezorg

Zorgprogramma “beroertezorg” – 20/08/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Dagziekenhuis

Forfaits dagziekenhuis – 20/01/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Dagziekenhuis

Honoraria – 04/06/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ereloon"supplementen"

Wettelijk kader – 18/08/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ereloon"supplementen"

Vragen en antwoorden – 18/08/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Geriatrie

Normen zorgprogramma – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Geriatrie

Zorgprogramma geriatrische patiënt – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Gemeenschappelijke verklaring – 27/08/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Roadmap – 24/10/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Forfaitaire honoraria – 23/06/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Hervorming op de rails – 25/05/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Stand van zaken na KCE-rapport – 02/10/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Planning van de hervorming – 25/05/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Thema’s pilootprojecten – 16/09/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

KCE - Financiering ziekenhuizen – 07/12/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hervorming financiering

Reorganisatie landschap en financiering – 20/12/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Hoofdarts, diensthoofden en staff

Twee nieuwe bevoegdheden voor de hoofdgeneesheer – 20/08/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

Laagvariabele zorg: oproep aan de medische raden – 30/01/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

1.Basisprincipes nieuwe systeem – 22/12/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

2.Welke patiënten ? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

3.Op welke verstrekkingen? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

4.Berekening van de bedragen ? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

6.Ondersteuning ? Monitoring ? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

5.Facturatie door ziekenhuis ? – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

Bestanden – 13/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

Wet en uitvoeringsbesluit – 18/12/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laagvariabele zorg

Globaal prospectief bedrag – 09/01/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Genexpressieprofilering (GEP)

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Medidoc-labocodes – 11/04/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Omzendbrieven – 19/04/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Forfaitaire honoraria – 28/04/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Terugbetalingsvoorwaarden – 05/07/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Lijst actieve laboratoria – 01/08/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Onco : moleculaire biologie – 28/05/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Laboratoria

Technoloog – 15/09/2015

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Oncologie

Oncologie - Terugbetaling met NGS – 28/05/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Oncologie

Zorgprogramma oncologie – 11/11/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Besparingsmaatregelen – 09/01/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Rust- en verzorgingstehuizen – 10/10/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Prematuren en pasgeborenen – 13/12/2017

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Actieve verbanden – 20/07/2017

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Prijs – 13/09/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Pancreas- en slokdarmchirurgie – 04/07/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Algemene ziekenhuizen – 21/06/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Oncologisch dagziekenhuis – 06/04/2017

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Psychiatrische ziekenhuizen – 05/04/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Geplaatste geïnterneerden – 19/12/2017

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

MyCareNet – 14/07/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Miniforfait – 29/03/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Psychiatrische verzorgingstehuis

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Gipsforfait – 13/10/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Farmaceutische specialiteiten – 06/10/2016

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Overeenkomst en omzendbrieven

Patiëntenfactuur – 20/07/2016

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Forfait pediatrie – 29/03/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Overgangsmaatregel – 23/01/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Netwerk pediatrie – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Zorgprogramma voor kinderen – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Pediatrie

Hemato-oncologie – 02/05/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Referentiebedragen - RIZIV

Feedback aan de ziekenhuizen – 14/12/2013

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Referentiebedragen - RIZIV

Waar gaat het over? – 03/06/2016

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Oncofreezing – 28/03/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Implanteerbare hartdefibrillator – 09/01/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Verzorging in ziekenhuizen – 21/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Slokdarmchirurgie – 21/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Verzorging in ziekenhuizen

Pancreaschirurgie – 21/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Rol van de ziekenhuizen in de (voorlopige) zorgraad – 18/07/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Ziekenhuisnetwerken: laatste stand van zaken – 14/02/2019

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Oproep ziekenhuisnetwerken – 01/02/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Interministeriele conferentie – 11/11/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Ziekenhuisnetwerken

Vorming van klinische netwerken tussen de ziekenhuizen – 26/07/2018

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Zware medische apparatuur

PET scan en NMR – 09/04/2014

Hôpitaux et Établissements hospitaliers Zware medische apparatuur

Hadrontherapie – 02/09/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Antibiotica – 14/11/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Urinaire antispasmodica – 27/04/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

RIZIV-webtoepassingen – 16/03/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Bisfosfonaten – 27/04/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

(fluoro)chinolonen – 30/04/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Namaakgeneesmiddelen: – 24/08/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Onbeschikbaarheid geneesmiddel – 22/05/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Actualiteit - Geneesmiddelen

Terugbetaling geneesmiddel – 22/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs "Goedkoop" voorschrijven

Goedkoop voorschrijven – 01/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs "Goedkoop" voorschrijven

Tarifering per eenheid – 06/04/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs BCFI

01/09/2019 Wijzigingen – 11/09/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs BCFI

Nieuw e-learningplatform – 19/03/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs BCFI

Oranje driehoek – 23/08/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Biosimilaire geneesmiddelen

Incentive buiten ziekenhuis – 07/03/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Biosimilaire geneesmiddelen

Besparingen – 20/12/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Biosimilaire geneesmiddelen

Convenant – 21/02/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Fouten : nieuwe soorten – 22/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Wettelijk kader – 05/12/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Ambulante patiënten – 21/11/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Verplicht vanaf 01/01/2020 – 30/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

PARIS + alternatieven – 16/07/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

Hoe voorschrijven? – 27/10/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs Electronisch voorschrijven

FAQ – 31/10/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs FAGG

Geneesmiddelen via internet? – 28/10/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs FAGG

Illegale/nagemaakte producten – 23/10/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs FAGG

Jaarverslag 2017 – 14/08/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs FAGG

Jaarverslag 2016 – 30/10/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs FAGG

Jaarverslag 2015 – 06/07/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs Farmaceutische kengetallen

Verslag - 2014 – 14/01/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs Farmaceutische kengetallen

Farmanetgegevens 2013 – 12/02/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Farmaceutische kengetallen

Farmanetgegevens 2012 – 11/01/2014

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Urinaire autosondage thuis – 14/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Notificatieprocedure langdurend gebruik – 06/06/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Verstrekking Indiv. hulpmiddel

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Modaliteiten – 30/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Invasieve Implantaten – 11/09/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

FAGG – 28/03/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Database sIMPL

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Verplegingsinrichtingen ‘Lijst’ – 14/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

IRREQ

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Materiovigilantie – 22/05/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Mucoviscidose – 20/12/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Qermid – 14/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

NIET-implanteerbare hulpmiddelen

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Implanteerbare defibrillator – 30/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Implantaten-Med. hulpmiddelen

Menselijk lichaamsmateriaal – 30/05/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Overzicht van de programma’s

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Magistraal voorschrijven – 28/08/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

De huisapotheker – 05/07/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Administratieve vereenvoudiging voor de invoering van MFO-projecten – 05/07/2017

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Kwaliteitsbevorderende programma’s – 13/06/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Medisch-farmaceutisch overleg

Volgens het RIZIV – 14/07/2015

Médicaments – Implants/Dispositifs Tarifering per eenheid

Mededeling over de toepassing van tarifering per eenheid voor patiënten in woonzorgcentra – 23/02/2016

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

HIV – 30/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

Geneesmiddelen Immunoglobulines – 22/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

Gevorderde niercelkanker – 22/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

Hoofdstuk IV – 09/07/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

Hoofdstuk VIII – 09/07/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

Gepersonaliseerde geneesmiddelen – 27/06/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

Actieve verbandmiddelen en pijnstillers – 04/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

Gliflozines en gliptines – 18/10/2018

Médicaments – Implants/Dispositifs Terugbetaling geneesmiddelen

Ministeriele beslissingen en CTG – 21/02/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Voorscrhrijven geneesmiddelen

01/11/2019 Nieuw voorschriftmodel – 28/08/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Voorscrhrijven geneesmiddelen

Voor ambulante patiënten – 01/04/2019

Médicaments – Implants/Dispositifs Voorscrhrijven geneesmiddelen

Stempel van de arts – 22/10/2015

Élections médicales Élections médicales 2018

Resultaat – 26/07/2018

Élections médicales Élections médicales 2018

Dringende oproep aan de collegae: ‘Word wakker!’

Élections médicales Élections médicales 2018

Video: hoe stemmen voor BVAS?

Élections médicales Élections médicales 2018

Video Medische Verkiezingen

Élections médicales Élections médicales 2018

Geef toe, U DENKT ZOALS WIJ. Onze verkiezingsfolder.

Élections médicales Élections médicales 2018

Maak kennis met onze boegbeelden

Élections médicales Élections médicales 2018

Onze eerste 5 actiepunten

Élections médicales Élections médicales 2018

Punt 6 tot 10

Élections médicales Élections médicales 2018

Punt 11 tot 15

Élections médicales Élections médicales 2018

Punt 16 tot 20

Élections médicales Élections médicales 2018

Persbericht: Medische verkiezingen starten op 7 juni – 24/04/2018

Élections médicales Élections médicales 2018

Specialisten: Wat wil u? Wat verwacht u van een artsenvereniging? – 12/04/2018

Élections médicales Élections médicales 2018

Huisartsen: Wat wil u? Wat verwacht u van een artsenvereniging? – 12/04/2018

Élections médicales Élections médicales 2014

Resultaten van de medische verkiezingen 2014 – 27/06/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Verkiezingsprogramma – 30/05/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Alle actualiteit

Élections médicales Élections médicales 2014

Het 50-puntenactieplan van de BVAS – 28/05/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Waarom stemmen? – 30/04/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Waarom stem ik voor BVAS? Getuigenissen van collega's – 06/05/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Instructies voor het uitbrengen van uw stem – 01/06/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Verkiezingen : kalender

Élections médicales Élections médicales 2014

BVAS-memorandum voor de politieke verkiezingen van 25 mei 2014 – 06/04/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Folder VAS Afdeling Oost- en West-Vlaanderen – 13/06/2014

Élections médicales Élections médicales 2014

Elektronische stemming mogelijk!

Élections médicales Élections médicales 2014

Begin van de procedure - Kiezerslijst

Élections médicales Élections médicales 2010

Resultaat van de Medische Verkiezingen 2010 – 13/09/2011

Élections médicales Élections médicales 2010

Programma 2010