Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Activiteiten

07 & 21.10.19 Communicatietraining

Communicatietraining voor artsen - MECHELEN - 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten, een continue uitdaging'

19.10.2019 - Symposium "Gehoorverlies en tinnitus: een sluipend maatschappelijk probleem voor jong en oud" - BRUSSEL

Symposium voorgesteld door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

19.10.2019 Stress preventie

Stress & Burn-outpreventie - GENT - Masterclass Zorgmanagement voor artsen 

30.11.2019 - Praktijkmanagement & Associatie - GENT

Praktijkmanagement & Associatie - GENT - Masterclass Zorgmanagement voor artsen

14.12.2019 - Innovatief Management - GENT

Beleidsnota 'Zorg na kanker in België'

Uitdagingen en opportuniteiten voor de komende regeerperiode

Koninklijke Academie Geneeskunde

Symposia 2019 - Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) - Brussel