Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Verstrekkingen op afstand door artsen

Momenteel blijven de televerstrekkingen ingevoerd aan het begin van de pandemie bestaan onder dezelfde voorwaarden. 

Terwijl het RIZIV werkt aan een structureel kader voor televerstrekkingen zal er in afwachting nieuwe tijdelijke codes opgericht worden.

Momenteel kunnen artsen de verstrekkingen, zoals ingevoerd aan het begin van de pandemie, nog steeds enkel gebruiken voor:

 

  • triage
  • raadplegingen op afstand om de continuïteit van de zorg te garanderen en indien fysiek contact niet mogelijk is.
  • zorg op afstand door de psychiaters en kinderpsychiaters en neuropediaters.

 

Binnen enkele maanden zal een nieuw tijdelijk kader voor raadplegingen op afstand door artsen voorzien worden in de nomenclatuur. 
Tevens zullen de triage en raadpleging op afstand herzien worden naar een structurele regelgeving voor gebruik tijdens de pandemie.

 

Ondertussen is een wetenschappelijke reflectiegroep een conceptnota aan het uitwerken voor een optimaal financierings- en organisatiemodel voor raadplegingen op afstand bij huisartsen, hetgeen de basis zal vormen voor een nieuw definitief kader.

 

Klick HIER om de volledige informatie te raadplegen.

 

Publicatie datum: 03/02/2022

Tegemoetkoming

Publicatie datum: 01/08/2019