Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Toegang tot gezondheidszorg

Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in België

08/07/2021 Activiteitenverslag van de ervaringsdeskundigen voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg i.s.m. de POD maatschappelijke integratie


Het activiteitenverslag voor het najaar 2020 van de ervaringsdeskundigen voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg is beschikbaar. Dit is een samenwerking van het RIZIV en de POD maatschappelijke integratie.

Klik hier voor meer informatie.


Het activiteitenverslag m.b.t. het najaar van 2020 kan u hier raadplegen.

 

 


 

20/08/2020 Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in België

Toegang tot gezondheidszorg in België is voor onze bevolking in zijn geheel relatief goed. De ongelijkheden tussen sociaaleconomische groepen blijven echter groot en zijn de afgelopen 10 jaar zelfs toegenomen, als gevolg van de aanzienlijke verslechtering van de situatie voor kwetsbare groepen. We gaven de opdracht aan het European Social Observatory (OSE) om hierover een onderzoeksrapport te maken.

 

Doel van het onderzoeksrapport

Het rapport:

  • analyseert de kenmerken van personen die de grootste moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot noodzakelijke gezondheidszorg.
  • beschrijft voor welke gezondheidsdiensten en -producten er de meeste financiële belemmeringen zijn en analyseert de belangrijkste toegangsdrempels
  • stelt beleidsaanbevelingen voor om de situatie te verbeteren, vooral voor de meest kwetsbaren.

Enkele conclusies van het onderzoeksrapport

  • Mensen met een laag inkomen hebben het steeds moeilijker om de kosten voor gezondheidszorg te betalen en de terugbetaalbare kosten voor te schieten.
  • De complexiteit van het Belgische gezondheidszorgsysteem is een belangrijke barrière voor toegang tot de zorg.
  • De digitalisering van sociale, administratieve en gezondheidsdiensten maakt het systeem nog complexer.

De onderzoekers roepen de stakeholders in de gezondheidszorg op om een diepgaande dialoog aan te gaan over de vraag hoe we kunnen evolueren naar een betere gezondheidsdekking in ons land.

 

Meer informatie

Publicatie datum: 08/07/2021