Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

RIZIV-nummer

Een RIZIV-nummer krijgen

Als arts hebt u een RIZIV-nummer nodig om aan de ziekteverzekering geneeskundige verstrekkingen van de nomenclatuur te kunnen aanrekenen. De ziekteverzekering kan die verstrekkingen dan terugbetalen aan uw patiënten. Ook voor andere specifieke activiteiten kan u een RIZIV-nummer nodig hebben.

Het RIZIV verduideljikt onder welke voorwaarden en hoe u een RIZIV-nummer krijgt.


Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

Publicatie datum: 30/09/2020