Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Publicaties - Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

 

Samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) heeft het RIZIV de Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht. Die voert thematische audits uit in de ziekenhuizen om de doelmatigheid van de gezondheidszorg en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen te verhogen.
Uit een tussentijds rapport met gegevens tot augustus 2021 waarbij een raming werd gemaakt van de niet-uitgevoerde zorg in de ziekenhuizen tijdens de COVID-19-pandemie, blijkt dat de zorgachterstand na de derde golf nog verder vergroot is.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Gepersonaliseerde geneeskunde en ‘companion diagnostics’: lopende dossiers.

 

Het RIZIV geeft informatie over lopende aanvragen bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) voor terugbetaling van geneesmiddelen waarbij er een link is met een moleculair-biologische test, zodat de laboratoria en de artsen op het terrein zich kunnen voorbereiden op een eventuele terugbetaling ervan.
De lijst van combinaties waarvoor een aanvraag is ingediend, is recent bijgewerkt.

Klik hier voor meer informatie.

Publicatie datum: 12/05/2022

RIZIV Voorstelling

Publicatie datum: 29/05/2016

Toegang tot gezondheidszorg

Publicatie datum: 08/07/2021

Ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in België