Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

PROMES

PROMES (PROjecting Medical Spending) is een microsimulatiemodel ontwikkeld door het Federaal planbureau, in samenwerking met het RIZIV. 
Het model heeft als doel de evolutie van de uitgaven voor geneeskundige verzorging gedekt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging te begrijpen en te projecteren op korte en middellange termijn. 


2018/05 Rapport

Publicatie datum: 18/07/2018