Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Observatorium patiëntenmobiliteit

De Belgische ziekenhuizen verzorgen regelmatig buitenlandse patiënten die hiervoor speciaal naar België komen. Het Observatorium voor patiëntenmobiliteit, opgericht in 2011 in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, beschrijft deze patiëntenstroom en meet er de gevolgen van op de wachtlijsten en het zorgaanbod. 

Het Observatorium creëert niet zelf nieuwe gegevensregistratiesystemen. Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid sturen het Observatorium de noodzakelijke gegevens voor zover ze daarover beschikken.

 

De jaarverslagen geven een overzicht van de activiteiten van het Observatorium en actualiseren de cijfers over de buitenlandse patiënten opgenomen in Belgische ziekenhuizen. 

Gepubliceerde jaarverslage

Meer informatie

Publicatie datum: 20/07/2017