Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Observatorium chronische ziekten

Sinds 2012 evalueert het Observatorium voor chronische ziekte de behoeften van patiënten met chronische aandoeningen, identificeert het de moeilijkheden en de verbeteringspistes van hun tenlasteneming, en volgt het de oplossingen op. 


Het Observatorium brengt geregeld adviezen uit, op eigen initiatief of op vraag van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid of andere organen

 

Adviezen 2022

  • Vraag naar een snellere activering van de MAximumFactuur (MAF)
    Het Observatorium stelt vast dat heel wat patiënten hoog aangerekende facturen blijven ontvangen, ook al hebben ze recht op de Maximumfactuur op grond van hun persoonlijke situatie en eerder gefactureerde bedragen voor ambulante zorg of ziekenhuisopnames. Het te factureren maximum (MAF) wordt vaak zeer snel bereikt zonder dat dit onmiddellijk administratief in werking treedt. Als gevolg hiervan zijn deze patiënten, gezien de huidige administratieve procedures, verplicht om naast de regelmatig aangerekende remgelden, soms zeer hoge bedragen voor te schieten die vervolgens aan hen worden terugbetaald. Een situatie die hun financiële toestand schaadt en onnodig verzwakt.
  • Arbeidsongeschiktheid
    De Raadgevende afdeling van het Observatorium heeft in het verleden al meermaals geadviseerd over zaken in relatie met arbeidsongeschiktheid. En nóg bleef en blijft arbeidsongeschiktheid de leden van het Observatorium beroeren, omdat het aantal personen met een chronische ziekte in arbeidsongeschiktheid toeneemt, omdat de omkadering verandert, omdat de leden van het VPP, LUSS en de verzekeringsinstellingen vragen blijven stellen en knelpunten blijven aanhalen over (al dan niet blijvende, gedeeltelijke of volledige) arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke werkhervatting, vrijwilligerswerk, etc. Uiteindelijk heeft dit z’n weerslag gevonden in dit zeer uitgebreid advies over diverse aspecten van arbeidsongeschiktheid.

 

 

Adviezen 2020

Adviezen 2019

​Adviezen 2018

Publicatie datum: 01/09/2022