Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen (NCGZ)

Binnen deze commissie worden de "tarieven" tussen de geneesheren en de verzekeringsinstellingen onderhandeld.Dit wordt vervolgens geconcretiseerd door het afsluiten, in principe om de twee jaar, door een akkoord geneesheren-ziekenfondsen.

 

Vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van het artsenkorps 

  • Totaal aantal artsenbank: 24 waarvan 12 effectieve en 12 plaatsvervangers
  • Verkiezingen 2018: 14 waarvan 7 effectieve en 7 plaatsvervangersBVAS

 

Indien u hierover meer wenst te vernemen zie “Akkoord geneeesheren-ziekenfondsen” .

Publicatie datum: 30/08/2018