Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Informatieblad

Het Informatieblad (I.B.) van het RIZIV verschijnt viermaal per jaar.

Ieder nummer bevat :

  • een studie die een bepaald thema uitdiept
  • een aantal basisgegevens met betrekking tot de tegemoetkomingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • statistieken met betrekking tot de evolutie van de uitgaven van de geneeskundige verzorging ;
  • verschillende rubrieken : rechtspraak, parlementaire vragen en antwoorden, richtlijnen van het RIZIV, bibliografie.

Jaarlijks stelt het Informatieblad een overzicht voor van de evolutie van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van het voorbije jaar.

In het laatste nummer van een jaar het Informatieblad vindt u de jaarlijkse inhoudstafel.

 

Informatieblad 2017/4 ( 08/04/2019)

1e deel - Studies

Kroniek van de rechtspraak van de Raad van State (2016-2017)

 

2e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 3de trimester 2017 
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen 1 july 2017 en 30 september 2017.

 

3e deel – Rechtspraak

 

4e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 

5e Deel - Directives5e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

 

6e Deel – Basisgegevens

 

 

 

Alle informatiebladen kan u hier raadplegen.

Publicatie datum: 18/04/2019