Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Informatieblad

Het Informatieblad (I.B.) van het RIZIV verschijnt viermaal per jaar.

Ieder nummer bevat :

  • een studie die een bepaald thema uitdiept
  • een aantal basisgegevens met betrekking tot de tegemoetkomingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • statistieken met betrekking tot de evolutie van de uitgaven van de geneeskundige verzorging ;
  • verschillende rubrieken : rechtspraak, parlementaire vragen en antwoorden, richtlijnen van het RIZIV, bibliografie.

Jaarlijks stelt het Informatieblad een overzicht voor van de evolutie van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van het voorbije jaar.

In het laatste nummer van een jaar het Informatieblad vindt u de jaarlijkse inhoudstafel.

 

Alle informatiebladen kan u hier raadplegen.

Publicatie datum: 06/06/2019