Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Grensarbeiders

Statistieken

Het RIZIV beschikt over gegevens van de totale grensarbeid. De cijfers komen van de landsbonden die hun leden grensarbeiders meedelen aan het RIZIV.

 

Het RIZIV onderscheidt twee groepen, nl. de inkomende en de uitgaande grensarbeid.

  • De inkomende grensarbeiders die in het buitenland wonen, met name in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg, en in België werken zijn onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.
  • De uitgaande grensarbeiders wonen in België, maar vallen onder het systeem van sociale zekerheid van hun land van tewerkstelling.

 

Om de statistiestieken te raadplegen

 

Publicatie datum: 30/04/2019