Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Fonds medische ongevallen

09/06/2021 - Structurele bijsturing en wegwerken achterstand Fonds voor de Medische Ongevallen: actieplan 2021

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) pakt uit met een actieplan om zijn werking te verbeteren. Het zet in op een structurele bijsturing van de dossierbehandeling en de oprichting van een tijdelijke taskforce om de achterstand weg te werken.

 

Lees meer

 


 

Jaarlijks publiceert het Fonds voor medische ongevallen een activiteitenverslag. Grasduin in deze verslagen.

Het takenpakket van het FMO behelst enerzijds taken in het kader van zijn opdracht om slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg of hun rechthebbenden te vergoeden en anderzijds opdrachten van algemeen belang. In het eerste geval betreft het een advies-, vergoedings- en bemiddelingsfunctie. Daarnaast vervult het FMO algemene opdrachten in het kader van registratie, rapportering en preventie.

 

Publicatie datum: 11/06/2021