Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Fonds medische ongevallen

 Jaarlijks publiceert het Fonds voor medische ongevallen een activiteitenverslag. Grasduin in deze verslagen.

 

 

Het takenpakket van het FMO behelst enerzijds taken in het kader van zijn opdracht om slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg of hun rechthebbenden te vergoeden en anderzijds opdrachten van algemeen belang. In het eerste geval betreft het een advies-, vergoedings- en bemiddelingsfunctie. Daarnaast vervult het FMO algemene opdrachten in het kader van registratie, rapportering en preventie.

 

Publicatie datum: 11/06/2020