Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Covid-19: psychiatrische ziekenhuizen

COVID-19 : verlenging van de tijdelijke maatregels tot eind maart 2022:

- nabehandeling mogelijk vanop afstand,
- partiële hospitalisatie thuis,
- verlenging maatregelen in de psychiatrische ziekenhuizen en diensten.

Nabehandeling mogelijk vanop afstand:

De meeste psychiatrische ziekenhuizen bieden een module nabehandeling aan na een partiële of volledige opname.

Om heen-en-weerverkeer van patiënten in nabehandeling naar het ziekenhuis te voorkomen en om de continuïteit van de zorg te verzekeren kan het ziekenhuis de nabehandeling voortzetten via videocommunicatie vanop afstand, beeldbellen of telefonische ondersteuning.

 

Partiële hospitalisatie thuis:

Zowel in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) als in psychiatrische afdelingen van algemene en universitaire ziekenhuizen (PAAZ en PAUZ) zijn er partiële hospitalisaties overdag of ’s nachts mogelijk.
Om heen-en-weer verkeer van patiënten in dag- en nachthospitalisatie maximaal te voorkomen tijdens deze COVID-19-crisis kon  het ziekenhuis tijdens de eerste golf, tot 1 juli,  de behandeling verderzetten via telefonische ondersteuning, videocommunicatie vanop afstand, beeldbellen of huisbezoeken. De behandeling werd verder beschouwd als partiële hospitalisatie (thuis). Het ziekenhuis blijft hierbij instaan voor de organisatie van de continuïteit van de zorg.

Gezien de evolutie van de crisis, kon partiële dag-en nachthospitalisatie vanaf 1 juli 2020 opnieuw volledig in het ziekenhuis doorgaan, rekening houdend met de opgelegde afstandsregels. De minimale aanwezigheidsduur voor daghospitalisatie vermindert van 7 naar 3u. Patiënten kunnen zo in 2 groepen behandeld worden. Deze duur kan aangepast worden in functie van de patiënt.

 

Klik hier om de volledige informatie te raadplegen

 

Verlenging maatregelen in de psychiatrische ziekenhuizen en dienstenIndexering vanaf 1 januari 2022

 

Klik hier om de volledige informatie te raadplegen

 

Publicatie datum: 16/12/2021