Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Consensusvergadering

 

 

 

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

 

Het is de taak van een jury om een tekst op te stellen met antwoorden op de gestelde vragen en met de richtlijnen van de conferentie.

 

Nu beschikbaar op de RIZIV-website: juryrapport ANTIPSYCHOTICA:

Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen” (12/5/2022) (korte versie)

Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen” (5/12/2019) (lange versie)

 

Publicatie datum: 17/11/2022