Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

BVAS zetelt in...


Accrediteringsstuurgroep

Publicatie datum: 30/08/2018

en de 26 paritaire comités behandelen zaken betreffende de accreditering van de geneesheren.

Algemene Raad voor geneeskundige Verzorging

Publicatie datum: 30/08/2018

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG)

Publicatie datum: 30/08/2018

Nationale Raad voor kwaliteitspromotie (NRKP)

Publicatie datum: 30/08/2018

Technisch Geneeskundige Raad (TGR)

Publicatie datum: 30/08/2018

Verzekeringscomité

Publicatie datum: 30/08/2018

Wetenschappelijke Raad

Publicatie datum: 20/10/2013