Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

BVAS zetelt in...


Accrediteringsstuurgroep

Publicatie datum: 24/10/2013

en de 26 paritaire comités behandelen zaken betreffende de accreditering van de geneesheren.

Algemene Raad voor geneeskundige Verzorging

Publicatie datum: 24/10/2013

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG)

Publicatie datum: 16/05/2015

Nationale Raad voor kwaliteitspromotie (NRKP)

Publicatie datum: 24/10/2013

Technisch Geneeskundige Raad (TGR)

Publicatie datum: 24/10/2013

Verzekeringscomité

Publicatie datum: 24/10/2013

Wetenschappelijke Raad

Publicatie datum: 20/10/2013