Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF)

Het Bijzonder solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de ‘gewone’ dekking van de verplichte ziekteverzekering. Dit fonds geeft aan patiënten met een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming voor bepaalde medische verstrekkingen, waarvoor geen terugbetaling voorzien is en die bijzonder duur zijn.


Het jaarverslag 2018 is bedoeld om een balans op te maken van de activiteiten van het BSF en bijgevolg om de evolutie te volgen van de beslissingen, de uitgaven en het type van de gevraagde verstrekkingen voor de periode van 2016 tot en met 2018. Daarnaast wordt voor het jaar 2018 een analyse gemaakt met meer detail over de aangevraagde verstrekkingen, het aantal patiënten…

 

 

 

Publicatie datum: 23/01/2020