Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

BelRAI

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid biedt het RIZIV opleidingen aan om BelRAI© te leren gebruiken.

De opleiding “Train-the-Trainer” leidt zorgverleners op die vervolgens gecertificeerd zijn. Zij kunnen op hun beurt hun collega's of andere potentiële gebruikers van de applicatie opleiden.

 

BelRAI© is een online hulpmiddel voor:

 • zorgverleners,
 • verzorgingsinstellingen en -diensten

Dit hulpmiddel stelt hen in staat om de zorgbehoeften van hun patiënten in te schatten, en op basis daarvan een aangepast zorgplan op te stellen. Meer informatie kan u vinden op de website van BelRAI©.

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid biedt het RIZIV opleidingen aan om BelRAI© te leren gebruiken.

De opleiding “Train-the-Trainer” leidt zorgverleners op die vervolgens gecertificeerd zijn. Zij kunnen op hun beurt hun collega's of andere potentiële gebruikers van de applicatie opleiden.

 

Programma

 

Deze opleiding wordt gegeven in het Frans en hoofdzakelijk met fysieke aanwezigheid in het gebouw van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV in de Galileelaan 5, 1210 Brussel.

Deze opleiding omvat:

 • 3 dagen gericht op het gebruik van BelRAI© en de BelRAI 2.0 webapplicatie
 • 4 halve dagen voor vragen en om dieper in te gaan op bepaalde punten (terugkomdagen)

 

Dag 1: 14 oktober 2022, 9:30-17:00 uur, zaal GAL.01.D.2 Mercado (met lunch)

Terugkomdag 1: 17 november 2022, 9.30-13.00 uur, Online

Dag 2: 15 december 2022, 9:30-17:00 uur, zaal GAL.01.D.6 Kresko (met lunch)

Terugkomdag 2: 12 januari 2023, 9:30-13:00 uur, Online

Dag 3: 9 februari 2023, 9:30-17:00 uur, zaal GAL.01.D.2 Mercado (met lunch)

Terugkomdag 3: 9 maart 2023, 9:30-13.00 uur, zaal GAL.01.D.2 Mercado

Terugkomdag 4: 20 april 2023, 9.30-13.00 uur, zaal GAL.01.D.2 Mercado

 

Hier vindt u het gedetailleerde programma

 

Schrijf u tot 02 oktober 2022 in via het online formulier. De opleiding is gratis maar het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

 

In de loop van het jaar zullen er andere opleidingen van start gaan, die zullen worden aangekondigd op de BelRAI-website.

U kan zich nu al inschrijven op de wachtlijst.

 

 

 

BelRAI-applicatie voor zorgverleners

De nieuwe BelRAI-webapplicatie en databank is vanaf nu beschikbaar. Via de applicatie kunnen zorgverleners op een gestandaardiseerde manier de graad van zelfredzaamheid of zorgbehoevendheid van patiënten bepalen en delen met andere zorgverleners

De Belgische overheden werken al verschillende jaren samen met de zorgsector om de wetenschappelijke gevalideerde interRAI-instrumenten aan te passen aan de Belgische situatie, onder de noemer BelRAI. Omwille van het gebruik van internationale classificaties en coderingen  kunnen gegevens gedeeld worden tussen zorgdisciplines - en settings om de continuïteit van de zorg te ondersteunen.

Hoe werkt BelRAI?

BelRAI is gebaseerd op een geheel van gestructureerde observaties van zorgverleners. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten. Deze observaties gaan over het medische, het fysieke en het sociale functioneren van de patiënt. Algoritmen doen op basis van deze gestructureerde informatie berekeningen over de zorgrisico’s, de zorgnoden en de sterkten en zwakten van de patiënt. De algoritmen geven ook aan wat de aandachtspunten zijn en laten de zorgverlener(s) toe een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen.

BelRAI past zich aan in functie van de specifieke situatie waarin de patiënt zich bevindt en/of wordt verzorgd: de thuissituatie, het rust-of verzorgingstehuis, het ziekenhuis, de palliatieve zorg, de geestelijke gezondheidszorg, ...

Het BelRAI-systeem bestaat ook uit enkele vereenvoudigde vragenlijsten ("screeners") die in een beperkte tijd toelaten in te schatten of de patiënt al dan niet nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling. Een algemene screener bekijkt de zorgbehoevendheid en een palliatieve screener de noodzaak tot palliatieve hulp.

Al deze informatie wordt versleuteld en in het BelRAI-dossier bijgehouden. Dit dossier kan gedeeld worden met alle zorgverleners en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Zo zal elke zorgverlener (huisarts, thuiszorgkundige, verpleegkundige, spoedarts,...) op de hoogte kunnen zijn van de persoonlijke situatie van de patiënt en de evolutie ervan. Op die manier kan de meest aangepaste zorg en behandeling worden toegediend.

Wie heeft toegang tot BelRAI?

De BelRAI-webapplicatie is toegankelijk voor erkende beoefenaars van een officieel zorgberoep in België. Dat wil zeggen dat de toepassing toegankelijk is voor:

 • artsen
 • kinesitherapeuten
 • verpleegkundigen
 • verloskundigen
 • zorgkundigen
 • diëtisten
 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • ……

Ofwel zijn deze personen individueel op basis van hun diploma bekend in het kadaster van de zorgverleners(CoBHRA), ofwel vervullen zij een specifieke rol bij een werkgever die hen de nodige rechten toekent.

BelRAI is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.

Meer informatie en toegang tot de applicatie: www.belrai.org

Publicatie datum: 15/09/2022