Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Opdrachten

Het RIZIV is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een cruciale rol speelt inzake gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

 

Opdrachten van het RIZIV

  •  organiseert de vergoeding van de medische kosten zodat de kwalitatief hoogstaande verzorging toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen en in overeenstemming met de tariefafspraken
  • zorgt voor een passend vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid*, invaliditeit*, moederschap, vaderschap of adoptie
  • werkt samen met de Minister van Sociale Zaken en andere partners (zie pagina 24) de reglementering uit betreffende de verzekering* voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU)
  • organiseert het overleg tussen de verschillende partners van de GVU-verzekering
  •  zorgt voor een correcte financiering van de activiteiten van de zorgverleners* en ziekenfondsen*
  • informeert, evalueert en controleert de zorgverleners, de ziekenfondsen en, in sommige gevallen, de patiënten (de sociaal verzekerden).

 

Het RIZIV heeft meerdere partners. De ziekenfondsen, de werkgeversorganisaties en vakbonden en de Zorgverleners  zijn vertegenwoordigd in de verscheidene comités die bij het RIZIV zijn ingesteld: zij spelen een belangrijke rol bij het beheer en de uitvoering van de GVU-verzekering.

 

Lees meer...