Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Administratieve controle

Activiteitenverslagen van de Dienst voor administratieve controle

De Dienst voor administratieve controle (DAC) van het RIZIV publiceert zijn activiteitenverslag 2018. 

 

De DAC controleert de verzekeringsinstellingen, sociaal verzekerden en werkgevers en draagt zo bij tot de garantie van een gelijke behandeling en een correcte toegang tot de verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU). De dienst werkt ook mee aan de strijd tegen sociale fraude.


Ontdek de 5 opvallendste cijfers voor 2018
 

Het volledige activiteitenverslag van de dienst voor administratieve controle van 2018 kan u hier raadplegen:

 

Publicatie datum: 21/10/2019