Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Inleiding

De vertegenwoordigers van de BVAS oefenen meer dan 350 mandaten uit in de verschillende organen van het RIZIV, Volksgezondheid, e-Health, enz....

 

In deze rubriek vindt U de belangrijkste organen, hun rol in het gezondheidszorgsysteem, de lijst van de vertegenwoordigers van de BVAS.

 

Administratieve controle

Publicatie datum: 17/11/2021

Arbeidsongeschiktheid

Publicatie datum: 01/08/2019

Kenniscentrum

BelRAI

Publicatie datum: 26/01/2023

Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF)

Publicatie datum: 23/01/2020

Consensusvergadering

Publicatie datum: 17/11/2022

 

 

Covid-19: psychiatrische ziekenhuizen

Publicatie datum: 16/12/2021

COVID-19 : verlenging van de tijdelijke maatregels tot eind maart 2022:

- nabehandeling mogelijk vanop afstand,
- partiële hospitalisatie thuis,
- verlenging maatregelen in de psychiatrische ziekenhuizen en diensten.

Covid-19: stand van zaken

Publicatie datum: 19/01/2023

RIZIV schaft enkele COVID-19-maatregelen af vanaf 1 februari 2023

DAC

Publicatie datum: 15/12/2022

Activiteitenverslag 2021 van de Dienst voor administratieve controle

E-learning bibliotheek

Publicatie datum: 16/12/2020

Elektronische facturatie

Publicatie datum: 17/11/2021

Fonds medische ongevallen

Publicatie datum: 11/06/2021

Gezondheidszorg in Europa

Publicatie datum: 24/11/2022

Grensarbeiders

Publicatie datum: 30/04/2019

Statistieken

Informatieblad

Publicatie datum: 03/11/2022

Medisch verbruik

Publicatie datum: 28/07/2015

Medisch verbruik vanuit geografisch perspectief in België

Medisch-farmaceutisch overleg

Publicatie datum: 09/06/2022

Meerjarig begrotingstraject

Publicatie datum: 10/08/2022

Realisatie van gezondheidszorgdoelstellingen in 2022

Naar een New Deal voor de financiering van uw huisartsenpraktijk

Publicatie datum: 12/01/2023

Momenteel loopt er een grootschalig enquête onder actieve huisartsen om de noden en het draagvlak van de voorlopige conclusies en  voorgestelde wijzigingen in het organisatie- en financieringsmodel duidelijk in kaart te brengen.

Observatorium patiëntenmobiliteit

Publicatie datum: 20/07/2017

Observatorium chronische ziekten

Publicatie datum: 01/09/2022

ProGezondheid

Publicatie datum: 01/08/2022

ProGezondheid: RIZIV en FOD Volksgezondheid bouwen samen een gemeenschappelijk portaal voor zorgverleners

ProGezondheid vervangt MyRiziv

Publicatie datum: 15/12/2022

Het nieuwe portaal ProGezondheid vervangt MyRIZIV

Projectoproep: circulaire economie in de zorg

Publicatie datum: 13/10/2022

RIZIV - laatste berichten

Publicatie datum: 19/01/2023

Lees hier de laatste berichten van het RIZIV

RIZIV-nummer

Publicatie datum: 30/09/2020

Een RIZIV-nummer krijgen

Verstrekkingen op afstand door artsen

Publicatie datum: 03/02/2022

Momenteel blijven de televerstrekkingen ingevoerd aan het begin van de pandemie bestaan onder dezelfde voorwaarden. 

Terwijl het RIZIV werkt aan een structureel kader voor televerstrekkingen zal er in afwachting nieuwe tijdelijke codes opgericht worden.

Zachte echelonnering

Publicatie datum: 17/11/2022

 Evaluatierapport van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) omtrent de echelonnering.