Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

2016/12/17 Wijziging van artikel 42 van de Code van geneeskundige plichtenleer

De Orde der artsen werkt tegen het voorjaar 2018 aan een nieuwe code van geneeskundige plichtenleer.


TITEL II : De arts ten dienste van de patiënt

Hoofdstuk 3 : Het medisch dossier

Artikel 42
De arts helpt de patiënt bij de uitoefening van zijn recht op inzage en op afschrift van zijn dossier.