Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Verkiezingen van de leden van de Orde der artsen van 1 februari tot 7 maart 2018

De stemperiode voor de verkiezingen van de leden van de Orde der artsen start 1 februari 2018 en sluit 7 maart 2018 om 16.00 uur. De stemming is wettelijk verplicht. Het is niet mogelijk op papier, noch via de gewone post te stemmen

 

 1. De lijsten met de gewone en plaatsvervangende kandidaten zijn beschikbaar op de website van de nationale raad www.ordomedic.be.
 2. Het stemmen gebeurt op elektronische wijze via het internetplatform https://e-voting.ordomedic.be, eveneens toegankelijk via een link op de website van de nationale raad.
  De login gebeurt door het inlezen van de elektronische identiteitskaart met een kaartlezer of via CSAM, de loginprocedure die wordt gebruikt voor de toegang tot het e-Healthplatform
  Na zich geïdentificeerd te hebben heeft de kiezer toegang tot de stembrieven van zijn district voor de gewone en plaatsvervangende leden. Het aantal te begeven mandaten is aangeduid
  De praktische modaliteiten van de stemprocedure worden stap voor stap uitgelegd op het platform
  In geval van problemen is het mogelijk hulp te vragen per mail (verkiezingen@ordomedic.be)
  Tevens zijn de provinciale raden bereikbaar op werkdagen tussen 9 uur en 16 uur
  Tijdens de stemprocedure kan u de FAQ (Frequently Asked Questions), toegankelijk via elk scherm, raadplegen.
 3. Indien u geen toegang heeft tot internet of indien u er niet in slaagt in te loggen op het platform, kunt u zich met uw identiteitskaart naar het kantoor van een provinciale raad van uw keuze begeven om uw stem uit te brengen.
  Het is niet mogelijk op papier, noch via de gewone post te stemmen.
 4. De stemming is wettelijk verplicht. De arts die in de onmogelijkheid is om te stemmen, wordt gevraagd vooraf de provinciale raad waarvan hij afhangt hierover in te lichten.


De login via de identiteitskaart laat toe zich te vergewissen van de identiteit van degene die stemt. De inhoud van de stem is geheim, hij is niet verbonden aan de identiteit van de kiezer. Het geheim van de stem is dus gewaarborgd.

Publicatie datum: 06/02/2018