Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

2016/05/19 Verkiezingen: tijd voor nieuw bloed en een nieuw elan!

Persbericht

De verkiezingen voor de Orde der artsen zullen in het najaar voor het eerst elektronisch plaatsvinden. De afschaffing van het stemmen met aangetekende brieven bespaart het artsenkorps een hoop administratieve rompslomp en de Orde zelf een belangrijke geldsom, die kan aangewend worden om het dienstbetoon te optimaliseren en het project "arts in nood" de nodige ondersteuning te geven.
Het elektronisch stemmen is maar één van de vele veranderingen die op til zijn. De grootste uitdaging is de hervorming van de Orde der artsen die de Orde zelf wil realiseren.