Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

20/09/2014 Toegang medisch dossier van gedetineerden - inrichtingen /heelkundige esthetische ingreep - Recht op afschrift medische ziekenhuisdossiers - Weigering opname wegens gedragsproblemen - Geneeskundige verstrekking van een arts voor zichzelf - Aanwijzing artsen als deskundigen in rechtsprocedure

Advies

Publicatie datum: 20/09/2014