Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Tatoeageverwijdering met behulp van een laser

Advies van de nationale Raad op 16/06/2018

De nationale raad van de Orde der artsen wordt om advies gevraagd of het niet-heelkundig verwijderen van een tatoeage met behulp van een laser een geneeskundige ingreep uitmaakt.

 

Het verwijderen van een tatoeage daarentegen beantwoordt aan de definitie van een niet-heelkundige esthetische ingreep in de zin van de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische geneeskunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen. Artikel 2, 1°, van die wet bepaalt: "elke niet-heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel met om het even welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen waarbij, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen."

Met uitzondering van bepaalde ingrepen die tandartsen mogen uitvoeren, kunnen enkel artsen dergelijke behandeling uitvoeren (artikelen 9 tot 16 voornoemde wet van 23 mei 2013).