Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Patiënten in illegaal verblijf – Dringende medische hulp – Terugbetaling

Advies van de nationale raad op 24/02/2018

De nationale raad van de Orde der artsen heeft het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2 en 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, besproken.

 

Lees verder


Publicatie datum: 05/03/2018