Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Interpretatie van het artikel 12 van de Code van medische deontologie

Advies van de nationale raad 26/05/2018

 

De nationale raad wordt ondervraagd aangaande het artikel 12 van de nieuwe Code van medische deontologie.

Advies van de nationale raad :

Het artikel 12 van de nieuwe Code van medische deontologie stelt:

"De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

De arts vermijdt elke vorm van collusie.

De arts is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor zijn medisch handelen. 
De arts zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking stroken met de bepalingen van de medische deontologie. Hij legt die afspraken schriftelijk vast."


Uit dit artikel volgt dat de overeenkomsten betreffende de medische activiteit steeds schriftelijk moeten zijn en de medische deontologie moeten eerbiedigen.

Dit artikel verplicht de arts niet die overeenkomsten vooraf ter goedkering over te leggen aan zijn provinciale raad.

De arts kan wel een conformiteitsadvies vragen aan zijn provinciale raad.

Een permanente commissie contracten en statuten is bijgevolg niet langer nodig.