Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

FOD Mobiliteit en Vervoer - Rijgeschiktheidsattest groep 1

Naar aanleiding van controles, stelt de FOD mobiliteit en vervoer vast dat niet alle artsen volledig op de hoogte zijn van de reglementaring rond rijgeschiktheid. De gemeenten maken op basis van de rijgeschiktheidattesten groep 1 rijbewijzen ofvoorlopige rijbewijzen aan. Het is van belang dat deze attesten duidelijk en correct ingevuld zijn.

 

U kunt hier de brief  FOD Mobiliteit en Vervoer lezen.

Publicatie datum: 01/08/2017