Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Enquête: geweld tegen artsen

De Orde van Artsen, de werkgroep PRaag en het UZ Brussel slaan de handen in elkaar om de omvang van geweld tegen artsen in kaart te brengen. 

Het doel van het onderzoek is om informatie te bekomen over de prevalentie van soorten geweld tegen artsen.

Deze studie heeft goedkeuring gekregen van de ethische commissie van het UZ Brussel. Klik hier om de enquête in te vullen.

Een volledig en correct ingevulde vragenlijst levert één accrediteringspunt op voor Ethiek en Economie.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Publicatie datum: 06/04/2017