Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Eindresultaten Ordeverkiezingen: vrouwelijke bloedarmoede blijft

Sinds donderdagavond 8 maart zijn de nieuwe verkiezingsresultaten te bekijken van de Orde der Artsen, provinciale raden.

 

Wat opvalt: de resultaten werden weliswaar bekend op de Internationale Vrouwendag, maar het aantal vrouwen dat een mandaat kan opnemen als gewoon lid blijft beperkt: 6 op 34. West-Vlaanderen scoort hier nog het best met 2/8 vrouwen. Antwerpen telt geen enkele vrouw als effectief lid.

 

Bij de plaatsvervangers ongeveer dezelfde verhoudingen. Ook in Franstalig België blijft het armoe troef qua vertegenwoordiging van de vrouwelijke sekse. En dat ondanks een recente campagne om meer vrouwen en jongeren te betrekken bij de werking van de Orde.

 

Alle verkozenen vindt u HIER.

 

Bron: De specialist
Publicatie datum: 13/03/2018