Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

4 nieuwe adviezen van de Orde: wat u moet weten

BRUSSEL 23/07 - De Orde publiceerde gisteren 4 nieuwe adviezen. De eerste twee hebben betrekking op de overdracht van uw patiëntenbestand en de termijn van bewaring van medische dossiers. De volgende twee adviezen gaan over de financiering van een multidisciplinaire zorgstructuur via crowdfunding en het verwittigen van de seksuele partner van een patiënt gediagnosticeerd met een soa.

 

Overdracht van patiëntenbestand

"Elke contractuele bepaling tussen artsen die de vrije artsenkeuze door de patiënt beperkt of dit beoogt, is strijdig met de medische deontologie. Het is deontologisch niet aanvaardbaar dat de arts financiële belangen heeft bij de overdracht van persoonlijke gezondheidsgegevens van de patiënt." 

 

Termijn van bewaring van de medische dossier

"Indien de arts gesalarieerd wordt door een openbare of private instelling die hem tewerkstelt, noteert hij zijn medische vaststellingen in een dossier dat wordt bewaard door zijn werkgever. De arts met een zelfstandigenstatuut geeft, wanneer zijn opdracht voltooid is, het medisch dossier dat hij opstelde terug aan degene die hem de opdracht gaf. Deze laatste is verantwoordelijk voor de bewaring ervan.

De arts belast met een opdracht dient de gegevens niet te bewaren eenmaal de opdracht, die de verantwoordelijke voor de verwerking ervan hem toevertrouwde, voltooid is. Het kan evenwel gerechtvaardigd zijn dat de arts de opdrachtbrief en het verslag van het verloop van de opdracht bewaart in zijn eigen archieven om zich te kunnen verdedigen bij betwisting."

 

Financiering van een multidisciplinaire zorgstructuur via crowdfunding

"Gezien de bijzonderheid van dergelijke financiering voor het oprichten van een medische praktijk, is het aangewezen dat de arts de concrete werkingswijze uitlegt aan de provinciale raad van de Orde der artsen die zal nagaan of de deontologische regels worden nageleefd."

 

Brief ter verwittiging van de seksuele partner van een patiënt gediagnosticeerd met een soa

"In eerste instantie maant de arts de patiënt aan zelf zijn seksuele partner(s) ervan te verwittigen dat een soa bij hem werd vastgesteld. Hij tracht de patiënt hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. In situaties waarbij de patiënt om persoonlijke redenen geen rechtstreeks contact wenst op te nemen met zijn sekspartner(s), kan een brief, zonder vermelding van de identiteit van de patiënt, een mogelijkheid bieden om de sekspartner te verwittigen. De brief kan verzonden worden door de behandelend arts van de patiënt, mits toestemming van de patiënt, zonder dat de arts de identiteit van deze patiënt vrijgeeft, zelfs niet na aandringen van de verwittigde sekspartner."

 

Alle info via deze link.

 

Bron: Mediquality

Publicatie datum: 25/07/2019