Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Orde van geneesheren

logo

De inschrijving bij de Orde van geneesheren is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief in België wensen uit te oefenen.

Gecommentarieerde code van deontologie

Publicatie datum: 14/08/2019

Wachtdienst HAIO

Publicatie datum: 20/06/2019

Advies van de Nationale raad van 25/05/2019

Versturen resultaten aan patiënt

Publicatie datum: 20/06/2019

Advies van de Nationale raad van 25/05/2019

Seksueel geweld

Publicatie datum: 20/05/2019

PERSBERICHT Meldcodes - Seksueel geweld

 

Medewerkers adviserend arts

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Euthanasie psychiatrische aandoening

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale Raad van 27/04/2019

Toxicomanie inspecteur DGEC - RIZIV

Publicatie datum: 09/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Maximale arbeidsduur

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Medische toerisme

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Dossier : persoonlijke notities

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

AVG-GDPR : leidraad

Publicatie datum: 07/05/2019

Advies van de Nationale raad van 27/04/2019

Samenwerkingsovereenkomsten

Publicatie datum: 25/03/2019

Advies van de Nationale raad van 16/03/2019 

 

Buitengerechtelijke bescherming – Lasthebber van een patient

Publicatie datum: 25/03/2019

Advies van de Nationale raad van 16/03/2019 

 

 

Mag een arts eigenaar zijn van een officina-apotheek?

Publicatie datum: 22/02/2019

Advies van de Nationale raad van 16/02/2019

Maagdelijkheidstesten en -getuigschriften

Publicatie datum: 22/02/2019

Advies van de Nationale raad van 16/02/2019