Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

22/03/2014 Afleveren van een ziekteattest door een arts voor zichzelf / Eerbiediging van het beroepsgeheim door de arts van Medex

Adviezen

Publicatie datum: 29/03/2014