Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Stopzetten en weigeringen van behandelingen-Rechtstreekse inzage doorpatiënt in zijn elektronisch medisch dossier

Adviezen

Publicatie datum: 12/12/2015