Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

04/07/2015 Hervormong Orde - Inzage in medisch dossie door CRA in WZC - Eerbiediging medisch geheim van patiën slachtoffer van misdrijf - Bewaring medische gegevens door IBW - Opzetten platforme voor online medische afspraken - Publiceren van privégegevens van artsen op websites van ziekenfondsen

Concepnota en adviezn