Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Orde van geneesheren

logo

De inschrijving bij de Orde van geneesheren is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief in België wensen uit te oefenen.

Adviezen januari 2023

Publicatie datum: 24/01/2023

Tijdens zijn zitting van 14 januari 2023 heeft de Nationale Raad van de Orde der artsen volgende adviezen uitgebracht:

 • MAKEN VAN EEN MEDISCHE AFSPRAAK VIA EEN DIGITAAL PLATFORM - BETALEN VAN EEN VOORSCHOT
 • MEDISCHE DOODSOORZAKEN - VEILIGHEID VAN THANATOPRACTORS
 • DE VERWERKING VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS IN HET KADER VAN EEN TUCHTPROCEDURE

 

Nieuwe adviezen van de Orde

Publicatie datum: 04/01/2022

U vindt hier 3 adviezen van de Nationale Raad van 11 december jl.:

 1. Medisch document nodig voor het afsluiten of het uitvoeren van een verzekeringscontract sector leven ingevuld door een behandelend arts
 2. Ereloon - Onduidelijkheden voor patiënten
 3. Het beroepsgeheim en de bescherming van minderjarigen (arrest Hof van Cassatie, 26 maart 2021)

Advies mbt de ontoelaatbaarheid van een weigering zorg te verstrekken aan niet-gevaccineerde patiënten tegen Covid-19

Publicatie datum: 16/12/2021

De ontoelaatbaarheid van een algemene weigering zorg te verstreeken aan niet-gevaccineerde patiënten tegen Covid-19.

 

De nationale raad van de Orde der artsen heeft in zijn vergadering van 20 november 2021 onderzocht of het deontologisch is toegelaten dat artsen systematisch weigeren zorg te verstrekken aan patiënten die zich niet wensen te laten vaccineren tegen Covid-19.

Artsen in opleiding - Arbeidsomstandigheden

Publicatie datum: 11/05/2021

Persbericht

Adviezen maart 2021

Publicatie datum: 30/03/2021

 • Recht van de ziekenhuisarts toegang te hebben tot de persoonsgegevens opgenomen in het ziekenhuisdossier om zich te verdedigen in rechte
 • Deontologische en ethische aspecten van de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
 • Inschakeling van een videoconferentie tijdens de gerechtelijke medische expertise
 • Toepassing van het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van minimale gegevensverwerking door de arts-gerechtelijk deskundige
 • Recht van de patiënt betreffende de rectificatie of het wissen van gegevens in zijn medisch dossier

Verkiezingen 2021

Publicatie datum: 02/03/2021

Big data en artificiële intelligentie voor (bio)medisch onderzoek

Publicatie datum: 04/02/2021

Advies van de nationale raad 23/01/2021

Samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie en de ziekenhuizen

Publicatie datum: 22/12/2020

Algemene beginselen

Adviezen september 2020

Publicatie datum: 07/10/2020

Contracten en vennootschappen

Publicatie datum: 16/07/2020

Leidraad

DNR-beslissing - Patiënt met een onomkeerbare "ernstige mentale handicap"

Publicatie datum: 01/07/2020

Advies van de nationale raad 26/06/2020

"Instapsom” voor het gebruik van het patiëntenbestand voor beginnende huisartsen

Publicatie datum: 01/07/2020

Advies nationale raad 20/06/2020

Verkoop van zelftesten in apotheken -Samenwerking met de behandelende arts

Publicatie datum: 01/07/2020

Advies van de nationale raad 20/06/2020