Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Orde van geneesheren

logo

De inschrijving bij de Orde van geneesheren is wettelijk verplicht voor alle artsen die de geneeskunde tijdelijk of definitief in België wensen uit te oefenen.

Adviezen juni 2021

Publicatie datum: 30/06/2021

Het medisch beroepsgeheim - Informatie aan de vader van een pasgeborene betreffende de behandeling voorgeschreven aan het kind omwille van de seropositiviteit van de moeder

Gebruik van camera's in een ziekenhuis voor medisch toezicht of onderwijsdoeleinden

Artsen in opleiding - Arbeidsomstandigheden

Publicatie datum: 11/05/2021

Persbericht

Adviezen maart 2021

Publicatie datum: 30/03/2021

  • Recht van de ziekenhuisarts toegang te hebben tot de persoonsgegevens opgenomen in het ziekenhuisdossier om zich te verdedigen in rechte
  • Deontologische en ethische aspecten van de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
  • Inschakeling van een videoconferentie tijdens de gerechtelijke medische expertise
  • Toepassing van het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van minimale gegevensverwerking door de arts-gerechtelijk deskundige
  • Recht van de patiënt betreffende de rectificatie of het wissen van gegevens in zijn medisch dossier

Verkiezingen 2021

Publicatie datum: 02/03/2021

Big data en artificiële intelligentie voor (bio)medisch onderzoek

Publicatie datum: 04/02/2021

Advies van de nationale raad 23/01/2021

Samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie en de ziekenhuizen

Publicatie datum: 22/12/2020

Algemene beginselen

Adviezen september 2020

Publicatie datum: 07/10/2020

Contracten en vennootschappen

Publicatie datum: 16/07/2020

Leidraad

DNR-beslissing - Patiënt met een onomkeerbare "ernstige mentale handicap"

Publicatie datum: 01/07/2020

Advies van de nationale raad 26/06/2020

"Instapsom” voor het gebruik van het patiëntenbestand voor beginnende huisartsen

Publicatie datum: 01/07/2020

Advies nationale raad 20/06/2020

Verkoop van zelftesten in apotheken -Samenwerking met de behandelende arts

Publicatie datum: 01/07/2020

Advies van de nationale raad 20/06/2020