Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Nieuwe raadplegingscodes voor artsen-specialisten sinds 1 februari

Aangepast RIZIV-nummer voor nefrologen: nieuwe bevoegdheidscodes

In het akkoord 2020 artsen-ziekenfondsen was voorzien dat voor elke discipline van arts-specialist een eigen nomenclatuurcode voor de raadpleging wordt vastgesteld teneinde specifieke herwaarderingen per specialisme te kunnen doorvoeren.

Deze specifieke raadplegingen per discipline zijn in werking getreden op 1 februari 2022.

 

Voor de artsen-specialisten, houder van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, gaat dit tevens gepaard met een nieuwe bevoegdheidscode. 

Om praktische problemen bij het aanrekenen van de raadplegingen van nefrologen en de terugbetaling ervan te vermijden, heeft het RIZIV een overgangsperiode voorzien.

 

Klik HIER voor meer informatie

Publicatie datum: 10/02/2022