Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Gerechtelijke deskundigen

Erelonen en kosten (RIZIV)

Wat zijn de officiële bedragen voor 2019?

Het persoonlijke ereloon van de gerechtsdeskundige:

 • indien hij noch psychiater, noch neuropsychiater is: 410,47 EUR
 • indien hij psychiater of neuropsychiater is: 486,86 EUR

De administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 122,82 EUR

De kosten voor bijkomende onderzoeken verricht door de gerechtsdeskundige of door een door hem geraadpleegde specialist:

 1. medische onderzoeken andere dan die vermeld onder 2) : zie nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van het RIZIV
 2. Onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: 240,63 EUR
 3. Onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met een volledige reeks testen of door een ergoloog: 166,86 EUR
 4. Elk ander onderzoek of advies, niet bedoeld in 1, 2 of 3: 83,42 EUR

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2019. 

 


Wat zijn de officiële bedragen voor 2016?

Het persoonlijke ereloon van de gerechtsdeskundige:

 • indien hij noch psychiater, noch neuropsychiater is: 385,17 EUR
 • indien hij psychiater of neuropsychiater is: 456,86 EUR

De administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 115,25 EUR

De kosten voor bijkomende onderzoeken verricht door de gerechtsdeskundige of door een door hem geraadpleegde specialist:

 1. medische onderzoeken andere dan die vermeld onder 2) : zie nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van het RIZIV
 2. Onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: 225,80 EUR
 3. Onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met een volledige reeks testen of door een ergoloog: 156,58 EUR
 4. Elk ander onderzoek of advies, niet bedoeld in 1, 2 of 3: 78,28 EUR

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2016.

 


De erelonen en kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen, liggen wettelijk vast. 

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2015.

Wat zijn de officiële bedragen voor 2015?

Opgelet: dit jaar betreft het niet een indexering van de honoraria; alle onderstaande bedragen zijn wat lager dan deze die van toepassing waren in 2014.
 • Het persoonlijke ereloon van de gerechtsdeskundige:

                  - indien hij noch psychiater, noch neuropsychiater is: 380,63 EUR

                  - indien hij psychiater of neuropsychiater is: 451,48 EUR

 • De administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 113,89 EUR
 • De kosten voor bijkomende onderzoeken verricht door de gerechtsdeskundige of door een door hem geraadpleegde specialist:
 1. medische onderzoeken andere dan die vermeld onder 2) : zie nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van het RIZIV
 2. onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: 223,14 EUR
 3. onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog met een volledige reeks testen of door een ergoloog: 154,73 EUR
 4. elk ander onderzoek of advies, niet bedoeld in 1, 2 of 3: 77,36 EUR


Voor bijkomende informatie, klik hier.


 

Publicatie datum: 20/01/2019