Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Echelonnering

Het KB van 26 november 2006 omvat de zogenaamde zachte echelonnering waarbij patiënten minder remgeld betalen voor een raadpleging bij sommige artsen-specialisten nadat ze zijn doorverwezen door een huisarts. Het wijzigend KB, gepubliceerd op 6 mei 2022, voert nieuwe verstrekkingen voor raadplegingen voor diverse specialismen in en zorgt ervoor dat de echelonnering ook van toepassing is in het geval de arts-specialist gebruik maakt van de derdebetalersregeling.
Het verlaagd remgeld van de nieuwe raadplegingen voor diverse specialismen treedt in voege vanaf 1 juli 2022.