Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

COVID-19 Zorg op afstand

Algemeen overzicht

Het RIZIV heeft om de continuïteit van de zorg en de veiligheid van patiënt en zorgverleners te garanderen een vergoeding uitgewerkt voor nieuwe verstrekkingen in tal van domeinen. 

Continuïteit van de zorg, veiligheid van patiënt en zorgverlener, vergoeding voor nieuwe verstrekkingen: sinds de start van de crisis, past het RIZIV de regels voor gezondheidszorg en vergoedingen dagelijks aan om te voldoen aan de specifieke behoeften in deze verwarrende COVID-19-context.

Nu ontwikkelt het RIZIV een totaalaanpak waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Dit in overleg met de betrokken actoren.

Deze totaalaanpak voor zorg op afstand geldt vanaf  14 maart en tot zolang de crisisperiode duurt.

Een algemeen overzicht van deze nieuwe verstrekkingen op afstand, per type zorgverlener, inclusief de codes voor verstrekkingen, honoraria, vergoedingen voor de patiënt, enz. kan u hier raadplegen.

 

Basisprincipes voor zorg op afstand

Hierbij de basisprincipes die gelden voor de verstrekkingen op afstand, opgenomen in de tabel:

  • Toestemming van de patiënt
  • Videocommunicatie via een tool met end-to-end encryptie
  • Patiënt is fysiek en mentaal in staat om met PC te kunnen werken,
  • Realistische duur van de verstrekking
  • Continuïteit van zorg (uitzondering voor dringende interventies),
  • Beperking in aantal sessies per zorgverstrekker (=kwaliteitsgarantie),
  • Vast tarief,
  • Derdebetaler mogelijk of reeds verplicht voorzien
  • Datum inwerkingtreding vanaf 14/03/2020


Dit mechanisme is van toepassing vanaf 14 maart, gedurende de periode van de COVID-19-crisis.

De maatregelen met betrekking tot verstrekkingen op afstand zijn opgenomen in een ministerieel besluit.

Gedetailleerde info per zorgberoep

We hebben de vraag naar verstrekkingen op afstand globaal bekeken voor verschillende zorgberoepen. Maar elk beroep is specifiek, de maatregelen zijn dat dus ook.

Elke betrokken zorgverlener vindt dus de gedetailleerde info die op hem van toepassing is via zijn eigen subrubriek van de rubriek COVID-19: regelgeving, honoraria, persoonlijke aandelen voor de patiënt, codes van verstrekkingen, enz.

 

Andere maatregelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het kader van COVID-19

Een van de uitzonderlijke maatregelen die we hebben genomen om zorgverleners, patiënten en burgers te ondersteunen in deze strijd tegen Covid-19, is de mogelijkheid om verstrekkingen op afstand te factureren.

Verstrekkingen, geneesmiddelen, arbeidsongeschiktheid: bekijk het overzicht van onze maatregelen in de verschillende sectoren in onze rubriek Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : uitzonderlijke maatregelen in de strijd tegen COVID 19

 

Vragen?

 
 

 

Publicatie datum: 02/04/2020