Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

COVID-19: Welke honoraria voor individuele vaccinatie in een praktijk of bij de patient thuis ?

Tijdens de COVID-19-pandemie maakte de vaccinatie van een zo groot mogelijk deel van de bevolking een essentieel onderdeel uit van de strategie. Deze vaccinatiecampagne wordt georganiseerd door de deelstaten.

In eerste instantie werden de meeste van deze vaccins toegediend in en gefinancierd door vaccinatiecentra. Sinds 18 juli 2022 worden eerstelijnszorgverleners ook aangemoedigd om COVID-19-vaccins te bereiden, af te leveren en toe te dienen in een praktijk, apotheek of bij de patiënt thuis. Hiervoor zijn honoraria voorzien  die met terugwerkende kracht vanaf 18 juli 2022 van toepassing zijn.

Als arts, factureert u een honorarium voor een “consultatie” of “bezoek”

De vergoeding voor het toedienen van het vaccin dekt alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering ervan, zoals de ontvangst van het vaccin, de opslag ervan, de eventuele verplaatsingen van de zorgverlener, de inenting zelf en de registratie van het vaccin.

 

Klik hier om de volledige informatie te raadplegen.

Publicatie datum: 15/09/2022